10 wAarde SIG logo

wAarde van Aarde

LotusBank-Intro-010
 • Elke mens is schepper - met Vrije Keuze - in de schepping.
 • Ons grootste vermogen is onze investering van Tijd van Leven (Time of Life).

De meest belangrijke factor in leven is ons vermogen tot deelname in schepping; daartoe gebruiken we Vrije Keuze.
Daarmee bepalen we onze betrokkenheid in Schepping; daarvoor onze tijd van leven ons Budget is.
Onze investering bepaalt ons aandeel: hoe we onze talenten inzetten in Schepping.
Het resultaat is de schepping van ons leven; en de kwaliteit van onze ziel.

Op het moment dat jij doet wat je goed doet en wat je graag doet, en je hebt iemand anders die heel goed en heel graag doet wat jij graag goed niet doet, dan vult het elkaar aan zoals de milt het bloed kan zuiveren zodat de lever er zijn ding mee kan doen en zo verder. Dat organische samenspel komt daarin. In de Lotusbank vertaalt zich dat dan ook als een  aantal principes. Dat is: Het gaat altijd uit van jouw eigenwaarde, jouw uniekheid, houw talenten. Wat is wat jij heel goed kan wat een ander niet kan.

Waardebeeld

De waarde van wat je doet wordt bepaald door de betekenis die je inbreng heeft in samenspel met anderen, in je omgeving.
De waarde wordt bepaald door bovengenoemde 4 componenten; in samenspel met inbreng van elk ander die in dat project meedoet.
De meerwaarde van het project als geheel is gebaseerd op de inbreng van ALLE mensen die met dat project zijn betrokken.
Dat is niet af te meten in termen van geld, maar in termen van be-leving; inzet.

  In een diagram-beschrijving:

  Stel, je hebt mensen met elk een uniek eigen vermogen.
  Tussen hen ontstaat een uitwisseling, op basis van hun overeenkomsten.
  Niet al die mensen hebben directe uitwisseling met elkaar; indirect wel.
  Ze dragen zo allemaal bij aan de totale uitkomst.

  Hun aandeel wordt door dat plaatje bepaald.

De Lotusbank ‘is een samenspelschema’.

In de ingenieurswereld heb je dan, dat heet dan het Critical Path Analysis en daar zijn andere sommen bij waarmee je kan zien welke personen heel belangrijk zijn in de uitwisseling van dat organisme. En dan zie je ook automatisch dat  er een meerwaarde is op een meerwaarde. Wat nu vertaald wordt als een geld voor in feite gebaseerd op een banksysteem, wordt dan gebaseerd op een waarde die mensen elkaar geven. Omdat ze die van elkaar ervaren. Waarom? Omdat ze hun eigen waarde meer ervaren in het samenspel met anderen. Daar ontdek je dan ook je aandeel in. Ik heb…...aandeling, want je deelt het ook met elkaar. Het aandeel daar denken mensen aan een soort papiertje met een stempel erop. Maar aandeling is dus waar je jouw aandeel deelt met anderen. Hoe meer je dat met anderen deelt hoe meer die waarde naar voren komt.

Het is een basisgegeven, dat geld geen enkele waarde heeft als het niet aan de Aarde is gekoppeld. Alles van waarde komt van Aarde en de waarde die we het geven is de waarde die het heet in ons leven. Op het moment dat je met dit soort uitruilsystemen wilt werken dan gaat het altijd nog steeds om dat de enige manier waarop het kan werken is omdat we allemaal onderdeel zijn van de mensheid en deel zijn van alle vormen van leven op Aarde en daarin ook door de aarde worden gevoed.

Complementariteit

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]