11 Geld'igheid SIG logo

Geld’ige Getuigen

LotusBank-Intro-011
  • Het gaat niet om geld, maar om de kwaliteit van samenleven.
  • De Lotusbank brengt dat samen in een organisatie/principe.

De kern van de LotusBank is dat je je eigen geld kan maken.
Dat doe je volgens hetzelfde principe als banken dat doen.
Je verklaart in detail wat je gaat doen,wat waardevol is.
Je legt dat vast op zo’n manier dat andere mensen daarop kunnen vertrouwen.

Je eigen beschrijving is je basis waardepapier; je Geloofspapieren (het is wat je gelooft wat je kan doen).
Op basis daarvan kan je dan bepalen wat je overeenkomsten zijn met anderen; en jullie meerwaarde bepalen.
Dat kan je samenvatten in een relatieschema; waardoor je ook weet wat jullie voor elkaar waard zijn.
Dat overzicht laat elk ook zien wat het aandeel is wat elk heeft in het totale project.

De Lotusbank is slechts een ‘opschrijfboekje’ van de afspraak die jij en ik gemaakt hadden. Getuigen kijken mee en bevestigen dat het klopt.

De getuigen maken dat die afspraak geldig is. Dat is de basis van geld. Zo  direct komen we uit op je eigenwaarde en dat is de basis. Dan maak je daarvan een afspraak en met die afspraak zet je die dan te boek. Op het moment dat het te boek staat, kunnen mensen meedenken en zeggen dat is de afspraak die je gemaakt hebt. Dus je krijgt ineens dat die Lotusbank is niet alleen i.p.v. een geldbank maar het is je eigen bank. Dat is de rechtbank in de oude manier. De jury van gelijken. Op het moment dat je zegt dat is niet zo bedoeld, dan kan iedereen in die Lotusbank kijken en zeggen dit is wat we opgeschreven was en ik weet niet wat er met je gebeurd is of wat er veranderd is waardoor het voor jou nu zo anders is. Voor ons is het nog steeds duidelijk dat dat de bedoeling was. OkÚ sorry dan …..

Je krijgt doordat anderen mee gaan kijken zoals het ene orgaan het ander kan genezen, krijg je dat je in zo  een sociaal systeem dat ook kan doen.

Je weet wat je gaat doen en schrijf het op.
Daarmee ga je overeenkomst tussen….met anderen ook opschrijven.
Dan leg je die voor in de Lotusbank als ‘dit is waar we het over eens zijn.
En op het moment dat er later een  probleem is kan iedereen in die groep meekijken en iedereen in die groep kan je helpen om dat probleem op te lossen. Allemaal zijn we voor elkaar het oplossend vermogen.

Daarmee leven we dus ook in relatie met elkaar, in samenhang met elkaar. Het is niet meer zo dat je op je kamer zit en je doet je dingen.

Je hebt je eigen zijn.
Je hebt je relaties met andere mensen
Dat je daarin deel bent van een groep van mensen die relaties met elkaar hebben, gemeenschap
Die groep van mensen nog steeds een onderdeel van alle vormen van leven van de aarde.

Dat komt bij elkaar.
Je hebt altijd dat je op die 4 (niveaus) werkt.
Het is niet zo dat je werkt voor geld, nee je werkt  vanuit je eigen talenten.

Die eigen talenten investeer je in relaties die je hebt.
Hoe je omgaat met andere mensen.
Een groep van mensen wordt daar beter van.
En daar worden de aarde weer beter van.

Dat kan je samenvatten in dit schemaatje.
Dat je altijd een deel bent van een boerengemeenschap. Je hebt daardoor ook tijd en aandeel en je deelt wat je doet in de cultuur waardoor de cultuur verrijkt wordt.
Samen werk je in co÷peratie, dat noem je  gemeenschappelijk onderneming. Daarin is iedereen soeverein.
Dus je eigen kwaliteit van leven en je eigen integriteit die staan centraal .
Ook die van alle anderen
Ook die van alle vormen van leven en ook die van de aarde.

Als het alleen maar gaat om dat je een afsprakenregister hebt, een kladblok van laten we samen wat gaan doen, in feite kom je agenda en je contactenlijst,die komt gewoon in een afsprakenlijst maar ook een ondernemendheidlijst.

Die Lotusbank is alleen maar een kladblokje, afsprakenboek van wat te gaan doen en hoe je het met elkaar wil gaan doen.
 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]