12 Leven van het Land SIG logo

Gemeenschap

LotusBank-Intro-012
  • We leven allemaal van de natuurlijke overvloed van de Aarde.
  • Het is wel zaak om onze samenleving daarop te baseren.

Geld heeft geen enkele waarde; het is een symbool van verplichting.
Geld heeft een functie in gemeenschap; waarin van nature alle mensen (en dieren) gevoed worden door de Aarde.
Alles van Waarde komt van de Aarde; de waarde die we het geven is de waarde die het voor ons heeft in ons leven.
Om in een gemeenschap zonder bankgeld te kunnen werken, moet de hele voedselketen in de gemeenschap voorzien zijn.

Een cultuur-zonder-geld is gebaseerd op de natuur: waarde van Aarde.
De cultuur van natuur begint dus bij de zorg voor de Aarde; Permacultuur.
Die zorg voor de Aarde heeft samenwerking nodig: samenspel; samenleving.
Waarin het samenspel op eigenwaarde is gebaseerd.

Daarin zijn mensen in groepen beheerders van een boerderij.
Daarin kunnen mensen elkaar samen helpen, met zaaien en oogsten.
Maar dat betekent niet (meer) dat die mensen allen op de boerderij leven.
Deze aanpak wordt verder uitgewerkt in Paradijs.org  in Project Boer&Burger.

Het principe is eenvoudig: een groep van mensen ‘koopt’ samen de boerderij.
Ze maken samen van de boerderij een (landgoed)stichting, vrij van erfrecht.
Allen zaaien, planten, oogsten, en eten van eigen grond; puur-natuurproducten.
Daardoor is de ‘bemiddeling’ van winkel-ketens verder overbodig.

De boerderij is de basis van gezond voedsel voor de ‘dorpsgemeenschap’.
Als deel van openbaar vervoer zijn daarin land en stand met elkaar verbonden.
In de stad, zijn er distributiecentra verzorgd in een groepdhuis door groepsleden.
Waardoor groepsleden in de stad vers van het land (samen) kunnen koken en/of eten.

In principe is het het herstel van de traditionele boerendorpsgemeenschap.
Dankzij internet kan dat nu gebeuren over de hele wereld.
Daardoor kunnen zulke ‘dorpsgemeenschappen’ elkaar ook ondersteunen.
Hoe dat kan, wordt verder uitgewerkt in de RegenboogPartij samenspelomgeving.

Het principe van de LotusBank vormt daarin de verbindende schakel.
De deelnemeres ondersteunen elkaar door geld’ige afspraken te maken.
Door hun samenspel ontstaat meerWaarde, die allen “aan’Delen”.
Daardoor kunnen ze allemaal samen een autonome zelfverzorgende omgeving verzorgen.

De Lotubank is bedoeld om alle deelnemers te helpen als soevereinen te leven.
Hun eigen inzet, in samenspel, leidt tot meerwaarde.
Die meerwaarde is gebaseerd op het vermeerderen van overvloed van de natuur.
Het belangrijste is dat iedereen daarin soeverein is, en handelt uit Vrije Keuze.

Dit principe is te veralgemeniseren.
Elke onderneming van algemeen nut, wordt ‘eigendom’ van alle gebruikers.
Géén externe aandeelhouders; maar slechts, alleen maar, aandeel-hebbers.
De ‘medewerkers’, de ‘klanten’, de ‘toeleveraars”; allen hebben aandeel.

Dat geldt niet alleen voor de openbare diensten, maar ook voor de regering.
Ook geldt dat dan voor bedrijven die door velen worden gebruikt (zoals Google).
Dat betekent dat de winsten van die bedrijven niet meer naar de belasting gaan.
De komen winsten terug bij de gebruikers; als lagere kosten en hogere verdiiensten.

Het is een vanzelfsprekende en eenvoudige aanpak.
Des te meer winst het bedrijf maakt, des te meer aan’Delen de gebruikers.
Kopers zijn goedkopers, werkers worden beter betaald, ‘dienaars’, verdieners.
Dat, alleen maar doordat buitenstaanders géén aandeelhouders kunnen zijn.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]