14 wAardeBank SIG logo

Natuurlijke wAarden

LotusBank-Intro-014
  • De basis van Waarde is de natuurlijke overvloed van de Aarde.
  • De basis van Waardering is de complementariteit tussen mensen.

Dit zijn dan de criteria van de bank:

Integrale eco gemeenschap (boeren, distributie, opslag, burgers) in co÷peratie.
Iedere deelnemer is soeverein
Ieder bepaalt welk aandeel die heeft in de co÷peratie; dat bepaalt je meerwaarde.
In totaal leidt dat tot overvloed door synergie.

 

Op het moment dat je ziet wat we hebben en gebaseerd is op ons Zijn als deel van de aarde, ons lichaam voedt zich met de aarde, wij zijn onderdeel van alle vormen van leven en we zijn onderdeel van de mensheid als mens. En je eigen positie daarin, jouw eigen zijn daarin is heel uniek. Dan krijg je dat vanuit die aarde een paradijs kan planten, een permacultuur heeft daarop een uitstekende verschijningsvorm voor ontwikkeld en ieder kan voor zich zien wat jouw optimale plaats daarin is.

 

Op die manier krijg je ook de tegenhanger van het privatiseren. Dat wat jij doet draagt bij aan wat het geheel. Op het moment dat je samenwerkingsgroepen hebt bijv. openbaar vervoer of andere dingen die voor ons allen van nut zijn, dat je daar ook allemaal aandeel hebber in bent. Op het moment dat je wil leren bus rijden dan ga je naar de busrijdienst en ga je gewoon een tijd lang mee met de openbare busdienst om iedereen te helpen vervoeren. Je kunt op die manier uitruilen dat waar de een wilt leren rijden dan kan hij  ‘teach what you want to learn’ in de busdienst meedoen en op diezelfde manier iedereen die gebruik maakt van de busdienst of het openbaar vervoer wordt dan mede eigenaar daarvan, aandeel hebber daarin. Met gevolg dat iedereen dat ook onderdeel is van het aandeel hebbers vergadering. Marien heeft daar ook een idee over en zet het inde middag uiteen.

Je steunt elkaar, je vormt samen het bedrijf en dat principe is ook de basis van de Lotusbank.

Deze bank is dus van jou en tegelijkertijd van ieder ander dus jij zorgt ervoor dat die Lotusbank, dat is gewoon een computer die ergens staat, maar doordat jij daar mede aan betaald hebt en dat is het oude systeem met de tijd gaan we over naar het nieuwe systeem, doordat je mede betaalt hebt voor die computer is die ook jouw eigendom en kan dus niet iemand anders zeggen ‘ik ga met die computer wat anders doen’. Je moet dan met elkaar eens zijn wat daar is, want het is jullie gemeenschappelijke computer. Dus op diezelfde manier als je aandeelhebber kan zijn in de Lotusbankcomputer en ook met de tijd gaan we ook onze eigen software bouwen neem ik aan, wij mede-eigenhebber, medeschepper, medemaker van die software, op die zelfde manier word je ook mede deelnemer, mede deelhebber, aandeelhebbers van het hele netwerk. Het zijn dus dingen waar jij mededrager van bent. Dus niet meer je stapt ergens in en het wordt voor je gedaan, nee jij zorgt ervoor dat het gebeurt. Op dezelfde manier als je onderdeel bent van een boerderij en helpt zaaien, oogsten wanneer het nodig is of je helpt mensen die helpen zaaien oogsten wanneer het nodig is of je helpt de mensen die distribueren wanneer het nodig is of je helpt mensen om het op te eten war het nodig is. Je doet mee en dan kan je ook kijken dat je bijv. een vakantie kan regelen op de boerderij.

Zaaien oogsten over permacultuur vertellen wat je allemaal kan doen, delen.

Datzelfde kan je ook doen met openbaarvervoersdiensten.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]