15 Afsprakenregister SIG logo

Geld’ige Overeenkomsten

LotusBank-Intro-015
  • De Lotusbank is een computersysteem; een lijst van tabellen.
  • Het is een register, waarin je samen betrouwbare afspraken kan maken.

Het gemeenschappelijke computersysteem werkt als afsprakenregister voor uitruil van ideeŽn, afspraken, activiteiten en omgang met Aarde.
Het is van direct belang voor de boeren, om hun zaad met elkaar te kunnen delen voor een oogst van gewassen die afgestemd zijn op het land.
Op dezelfde manier kunnen alle gebruikers gedachten en diensten uitruilen, inclusief Liftcentrale en zo voort.
En het register kan dienen voor mensen om elkaar te kunnen helpen; binnen de gemeenschap gratis; en voor buitenstaanders niet tegen betaling, maar voor ondersteuning (dat kan ook zijn aan andere leden van de gemeenschap, door het leveren  van producten, diensten, kennis of contacten.

Dan kan je natuurlijk ook elkaar direct in ondersteunen. Een van de basis gedachten die ik had bij het op zetten van de aardebank, is omdat ik op dat moment gekeken had naar de manier waarop sommige van die bedrijven en je kent wel die Militairy Industrial Complex. Via bankgeld wordt er een leversysteem aangezet waarvan de springstofindustrie een onderdeel is. Waarvan weer de kunstmestindustrie een onderdeel van is. Die kunstmestindustrie is dan ook weer bezig met bestrijdingsmiddelen en met genetische technologie en dat soort dingen. In feite  is dat een manier van denken. Dus hoe kan je voorkomen dat er bedrijven zijn die zeggen dat zij het patentrecht hebben op het eiwit van een varken, wat het varken al een paar miljoen heeft. Dit is iets niet kloppend in de manier waarop die mensen denken. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de andere mensen niet weten dat dat varken dat eiwit al lang had. Dat komt helemaal niet uit de fabriek. Maar meer basaal hoe komt het dat er mensen zijn die samenwerken in corporations en fabrieken die zeggen ’van nu hebben wij patent op dat stuk gen in jouw familie. Vanaf dat moment is voor die familiaire ziekte alleen maar via dat bedrijf een geneesmiddel kan halen. Voor wat ik weet is het enige die copy-write heeft op dat gen, is degene die via seksuele dat gen kan clonen. En dat is alleen die familie: “they copy right”. En een ander kan dat alleen maar namaken. Namaken is het onderdeel van het handelen en het verhaal van die piraten en het komt ook aan bod dat het rechtssysteem zoals we dat nu hebben, is gebaseerd op een piratensysteem.

Terug naar de bedoeling van dat genezen van dat systeem als je teruggaat naar de onafhankelijkheid, de autonomie, dus de soevereiniteit die jij hebt, je hebt je eigen talent en je hebt je eigen uniekheid, maar hoe kan je dat met anderen zo nationaliseren dat je met elkaar een geweldig leven kan hebben en dat je tegelijkertijd enorm kan genieten van alles wat je hier kan scheppen op aarde.

Om daaruit te komen moet je loskomen van  bedrijven die zeggen dat zij het eigendom hebben op het zaad, maar je gaat gewoon terug naar boeren die het zaad met elkaar kunnen delen. De boerenleenbank. De ene boer die heeft een probleem gehad met storm en zijn zaad is weg en de andere boeren helpen. Dus die boer krijgt het zaad en een korrel in de grond zorgt dat er een are terugkomt enz. De aarde leven geeft altijd overvloed. Als je dat als mensen met elkaar gaat delen, ophouden met parasiteren, dan krijg je dat er enorm veel overvloed kan ontstaan. Mensen hebben die sluwheid. Dat kan je met alles doen, je kan alles wat je hebt delen en op het moment dat je een auto hebt kan je die liftcentrale weer aanzetten. Op het moment dat je graag wil hebben dat iemand meedoet, dan heb je ook een banenbeurs. Alles wat je maar wil afspreken, dat je met elkaar zou willen samenwerken, kan je in die Lotusbank aanzetten.

Dat hele gebied van de Lotusbank is onder deel van het groter gebied. M.a.w. we zijn allemaal soeverein en we zijn allemaal unieke wezens met eigen vrije keuze. Dus we zitten allemaal te klunzen in het leren scheppen op aarde maar met elkaar zijn we allemaal een onderdeel van een organisme, de mensheid. Hoe kunnen we dat samen het mooiste vieren. Daarvoor heb ik een aantal dingen bedacht. De basis idee is Planting Paradise.

Blijkbaar kunnen we als mensheid hier een prachtige planeet van maken en op het moment dat iedereen het door heeft, dan is het 6 uur later dat al begonnen.

Misschien 6 minuten later al.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]