16 Paradijs SIG logo

Paradijs be-Leven

LotusBank-Intro-016
  • Afspraken zijn slechts een hulpmiddel voor optimale samenleving.
  • Samenleving is alleen optimaal als iedereen eigen bezieling beleeft.

De LotusBank is onderdeel van een groter project: Plardijs.org (PlantingParadise).
PlantingParadise stelt de vraag of jij je vermogen tot gebruik van Vrije Keuze wilt gebruiken.

In de Holoversity.eu kan je je eigen mening leren vormen.
In de RegenboogPartij.nl kan je leren om je eigen mening te uiten.
In de LotusBank.nl kan je op basis daarvan betrouwbare geld’ige afspraken vormen.
In de Spirit-Inn.eu kunnen leden van de gemeenschap hun leefomgeving samen (leren) delen.

Op het moment dat je weet dat je er iets moois van kan gaan maken en je gaat dat samen doen, ik noem het Planting Paradise, dan gebeurt dat. Op het moment dat je met die Lotusbank goede afspraken voor kan maken, dan is het veel makkelijker.

Om te weten hoe je daar in die kwaliteiten van verschillende visies, van verschillende belevingsstandpunten kan optimaliseren, dan heb je dat beeld van de Regenboogpartij.

De Regenboogpartij is waar je vrij bent om je mening te uiten, maar niet over en voor een ander. In feite is dat de vergaderclubplek, het parlement, parlare spreken, en ment is mentaal, je kan je gedachten uitspreken en net zoals deze boom dat gedaan heeft met zijn Dialogue Group of zoals de ….Indianen dat deden . Mensen zitten in een kring en zeggen ’dit is hoe mijn wereld eruit ziet’. De ander hoeft er niet op te reageren, want het is een wereldbeeld van die ander. Doordat ze het weten kunnen ze zeggen dat dit leuk is. En anderen kunnen zegen ‘hier heb ik niets mee te maken’. Daardoor weet je al wat voor soort relatie zijn tussen mensen. Die Regenboogpartij is om dat te kunnen ontdekken.

Om te weten wat je gedachten zijn (opdat je weet wat je uit) is er de Holoversity.
Dat is een denktank waarbij je jouw eigen gedachten kan maken. Je kan bestuderen wat je will, je kan bestuderen hoe je het wil, en met wie je dat wil.
En je leert het aan anderen, ‘teach what you wish to learn’.  Op het moment dat je iets kan uitleggen aan anderen dan leer je het goed begrijpen.
Op het moment dat je je eigen gedachten kan vormen en je weet hoe je met anderen samenspel kan hebben. Je kan ook zelfs geldige afspraken maken met anderen dan krijg je dus dat de samenleving weer herstelt wordt. Het beginsel van Spirit-Inn

Met Spirit-Inn kan je de woningen met elkaar delen. Dan kan je rondreizen op de aarde en je kan bij elkaar komen. M.a.w. in elk huis is een gedeelte van het huis voor jou en het gedeelte van het huis is voor de mensen die voorbij komen. En omdat je allemaal Paradise planter bent weet je dat je elkaar kan vertrouwen, want je bent allemaal soeverein.
Soevereinheid is iets wat we met zijn allen opnieuw weer kunnen ontdekken.
Maar je bent in ieder geval soeverein en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen beleving, van je eigen Be-leving van schepping.
Het is een aparte webzaait van de Spirit-Inn.

Dit zijn allemaal webzaait die ik allemaal opzet met de bedoeling de mensheid te kunnen genezen.
Ik kan dat niet alleen doen; mensen kunnen dat alleen voor zichzelf doen.
Ik heb daar ook hulp bij (nodig), opdat het allemaal een geheel kan worden.
Opdat mensen gewoon in al die dingen kunnen meedoen.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]