19 Achtergronden SIG logo

DoorZie de MisLeiding

LotusBank-Intro-019

Allemaal heel indrukwekkend en voor mij is dat nog steeds iets wat ook vanuit de  geneeskunde bekeken kan worden.

Er zijn mensen die door reflexen of door de omgeving worden geleefd of door de omgeving worden bepaald maar de kwaliteit van gezondheid is duidelijk dat je de dingen zelf kan beleven. Hoe kan ik de dingen eruit halen.

Toen kwam ik uit bij het werk van Michael Badnarik en Winston Shrout.
Die legden uit dat het systeem van rechten en wetten die we kennen in feit een geloof is. Een rechtbank is een geldbank en de wetten zoals we die kennen of voorgelegd krijgen die hebben een dubbele betekenis.

In een betekenis gaat het over jou als mens en in de andere betekenis gaat het over jou als persoon. Maar als mens ben je geen persoon. Als persoon ben je onderdeel van het schip van de staat en bent onderhevig aan de wetten die in het schip gelden. Je bent onderdeel van een bedrijf zonder dat je het door hebt.

Het moment dat je wordt ingeschreven in het geboorteregister dat is een ………....register zoals je dat hebt voor een schip. Die mensen leggen dat allemaal prachtig uit. Wat moet ik ermee.

Je kunt dat allemaal doortrekken, er is een black dictionary en kan je uittellen wat die woorden die in de rechtbanken gebruikt worden, een andere betekenis hebben. En je kan inderdaad zien dat de rechter, de procecuteur en de verdediger, die zijn allemaal aangesteld door de staat. Dus het is altijd 3 tegen 1 …………Maar het heeft vnl. te maken met een samenspel tussen jou zijn als mens met vrije keuze en jouw deel zijn van het schip van de staat.

Vr. Onduidelijk te horen.

Antw. Het ruimteschip Aaarde dat zijn niet de bemanning maar bezoekers of vertoevers op de aarde in die zin. De belangrijkste tegenhanger is daar waar je vrije keuze hebt op je bestaan en daar waar je gereguleerd wordt in je bestaan.

Laat ik even er vanuit gaan dat the Universal Code en the Wall of Nations dat al dat soort dingen bedoeld zijn om te helpen om de mensheid beter te maken. Zoals ik al in het begin zei, we hebben dit weekend een bijeenkomst in Madrid van de Bilderberggroep. Ik ga er vanuit dat die mensen op hun manier proberen  het goed te doen zoals iedereen dat zelf ook kan proberen om het goed te doen. Ik heb alleen de kennis dat op het moment dat je probeert anderen te besturen als regeerders probeert om anderen te besturen, dan werkt het niet.

 

Dat zien we ook niet in ons lichaam. In onze hersens zijn geen cellen die anderen vertellen wat ze moeten doen. Die wet van Darwin Survival of the fittest is helemaal niet waar. De wet van de jungle is in principe ‘Communicate and you are fed; don’t and you are food’.

 

Om de simpele reden dat de communicatie, de uitdeling van informatie is heel belangrijk in levende systemen.

Ons lichaam is niet fysiek anatomisch maar is gebaseerd, is een kolonie van samenwerkende levende cellen. Die hebben enorme gesprekken. Die Lotusbank is gewoon een voorbeeld van hoe die gesprekken  kan helpen ondersteunen.

En al die gesprekkenin de cellen dat is de basis voor wat ik zie voor de Lotusbank. Dat ieder zijn ding kan doen waarin die goed in is.

En dat je daarmee ook het probleem niet meer hebt dat er iemand zegt ik ga nu voor jullie met zijn miljarden bepalen wat goed voor jullie is. Om de simpele reden dat er in de systeemtheorie een principe heet Law of Requisite Variety. Ashby heeft neergezet dat als je een machine  een systeem of wat dan ook wil controleren dan moet je dus alles waarmee het systeem zichzelf controleert kennen.

Dat moet je kennen en begrijpen en daarmee moet je kunnen omgaan.

Je moet met de communicatie tussen jou en dat systeem, dat moet je kennen, begrijpen en daarmee kunnen omgaan.

Je moet met jezelf weten hoe je jezelf co÷rdineert, kennen en begrijpen en daarmee kunnen omgaan.

Dan heb je daarnaast nog de verandering in de omgeving. Die daarbuiten een verandering teweeg brengt.

Dat houdt in dat op het moment je een totalitair systeem hebt dan stort dat totaal in , want het gaat averechts werken. Bureaucratie loopt achter bij de feiten. Vandaar dat het project Planting Paradise op het moment dat iedereen zegt ‘ik ga vanaf  nu schepper in de schepping, ik ben soeverein en in elk geval ik ga zorgen dat er wat moois van wordt. Ik ga dat samen doen met anderen, dan komt er binnen de kortste keer iets moois van.

Dat is waar die Lotusbank en de Regenboogpartij voor bedoeld zijn.

 

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]