1 OpeningsBijeenkomst SIG logo

Welkom bij de LotusBank
Introductie Presentatie 2010.05.05

LotusBank-Intro-001
 • Wat is de Lotusbank? Waardoor ontstond het idee?
 • Het is zaak om eerst te begrijpen wat geld is; en wat een geldbank is...

Welkom bij de openingsbijenkomst van de LotusBank.
Het is gn bank, maar een project voor het her-stellen van EigenWaarde.

Het volgende verhaal is en Essay; een oefening, een exercitie.
Het is een oefening in anders-denken, over geld en waarde.

Waar we op uitkomen is dat het gaat om je EigenWaarde.
En de conclusie dat dt de waarde is van geld; en de basis van bankieren.

De moraal van het verhaal is verbluffend simpel.
JIJ BETAALT VOOR ALLES WAT OP AARDE GEBEURT!
Bedrijven, overheden, kerken betalen geen belasting; alleen jij!
Besef dat, en gebruik de stelregel als spelregel: “wie betaalt, bepaalt”.

In de volgende serie van schema’s wordt een samenvatting gegeven van enkele basisgedachten.
Het is niet bedoeld om een compleet overzicht te bieden. Het dient om een context te geven.
We gaan daarbij niet in op de instorting van het geldsysteem, en niet op andere daaraan verwante zaken.
Want die voorvallen zijn louter een gevolg van het mechanisme wat het veroorzaakt: de geldbanken.

Vandaar dat de samenvatting begint met de vraag:
“Wat is een bank?”, en “wat is geld?”.
Daarbij wordt duidelijk dat geld een bijgeloof is,
en bank een geloofssysteem: ‘een kerk’.
Dat leidt tot de directe conclusies dat het beter is om afhankelijkheid daarvan door EigenWaarde te vervangen.
Vandaar ook dat deze uitleg leidt tot een uitnodiging: wie wil meedoen aan de LotusBank?

We zullen al doende kunnen ontdekken wat dat is, doet, kan en hoe wij dat samen vormen.
Het basis principe is simpel: het is gebaseerd op EigenWaarde, en MeerWaarde door symbiose.
Het leidt tot een praktisch voorstel: wie doet me om deze LotusBank op te zetten?
Het is een ontdekkingstocht met slechts n vereiste: je moet soeverein zijn.

We komen tot een praktische conclusie:
“het schip van de staat” is een averechts model;
Wat we wensen is de “Boerderij van het Land”..
Het is aan ons om de integriteit van (w)Aarde te herstellen.

Kerngedachte: leven gaat niet om geld.

Welkom bij deze introductiebijeenkomst van “De LotusBank”.
Het zal duidelijk worden dat dit niet gaat om een geldbank.
In plaats daarvan gaat het over een samenwerkomgeving voor betrouwbare afspraken.
Ook zal duidelijk worden dat ‘geld’ net belangrijk is; geld’ige afspraken wl.

Het is een uitnodiging om samen gebruik te maken van een webzaait: “Lotusbank.nl”.
Daarin kan je, is de bedoeling, met andere geldige afspraken maken.
Het gaat er vooral om, om je EigenWaarde te beleven; als MeerWaarde met anderen.
Wat je misschien zal verrassen: je bepaalt je eigen waarde, bepaalt je eigen aandeel, maakt je eigen geld, en vormt je eigen bank.

Laat me eerst samenvatten waardoor het idee bij mij opkwam om, samen, een eigen bank te beginnen, en samen ons eigen geld te maken.
In mijn opleiding tot arts ontdekte ik dat geld n van de belangrijkste oorzaken is van ziekte; daarover straks meer.
Apart daarvan kwam ik meer te weten over bankgeld, en hoe dat uit niets gemaakt wordt – en dat rechtbanken geldbanken zijn, en hun historie.
In kwam uit op n remedie: het is zaak dat iedereen zijn eigen geld maakt, en dat iedereen samen een eigen (verzekering) bank vormt.

De LotusBank is een voorstel om dat samen te proberen, en daarmee samen te experimenteren.
Het is dus bedoeld als een remedie, voor een sociale ziekte; “geldverslaving”.

Zoals in al mijn projecten, gaat het om ZelfGenezing – doe het zelf, doe het samen.
Er is een vereiste om hieraan te kunnen meedoen: je moet soeverein zijn...

Leven gaat over leren omgaan met Vrije Keuze

Dit project is deel van een unieke persoonlijke ontwikkeling, over veel jaren.
Het begin in feite met mijn studie voor ingenieur, waar ik ben gaan kijken hoe materie werkt of hoe je daarmee kan werken. Daar ontdekte ik dat wetenschap is bedoeld om het onbekende te leren kennen, maar dat we het onbekende niet kunnen kennen in termen van wat we (al/wel) kennen.

Daarop heb ik in de British Library in London bestudeerd hoe de verschillende culturen allemaal hetzelfde universum, de zelfde aarde, en het zelfde lichaam beleven, maar die elk anders beschrijven. Ik ontdekte daarbij dat de wereldculturen elkaar allemaal aanvullen.

Vervolgens volgde ik een opleiding tot arts, om te kijken hoe ons lichaam de integrerende factor is. Daarin zien we een direct samenspel tussen bewustzijn en materie. Maar vooral: hoe Vrije Keuze de integriteit van ons leven en lichaam bepaalt.

Vrije Keuze is daarin een belangrijk gegeven; het is een gegeven van leven.
Vrije keuze bepaalt onze betrokkenheid bij schepping; leven is actieve deelname in schepping.
Ons lichaam is vergelijkbaar met een cursor van een computer; het is ons instrument om in het computerprogramma te kiezen hoe we actief met het programma (“Schepping”) omgaan.

Geldverslaving veroorzaakt heel veel ziekte

In die opleiding tot arts kwam ik er achter dat heel veel ziekten worden veroorzaakt door geld. De Lotusbank is bedoeld als ... remedie.
Ziekten die door geld worden veroorzaakt: afhankelijkheid, armoede, ziekte, oorlog.
We kunnen het beste stellen dat het gaat om een verslaving: “geldverslaving”.
Ik zag ook een hele directe parallel tussen een geldverslaafde en een geweldverslaafde, drugsverslaafde, seksverslaafde en zo voort.

In verslaving gaat het over mensen die afhankelijk geworden zijn; van iets wat buiten hen staat. Daardoor ze wordt een eigen vermogen lamgelegd.
Nicotineverslaving is daarvan een voorbeeld. Alle drugsverslavingen zijn daarop gebaseerd: het gaat steeds om om moleculen die ons lichaam zelf ook maakt. Door de stof van buitenaf toe te voegen wordt de lichaamseigen aanmaak gestopt. Je wordt dan afhankelijk vn de toevoier van buitenaf, dr de toevoer van buitenaf. Dat merk je pas op het moment dat de toevoer van buitenaf wordt gestopt.

In de criminaliteit wordt dit gebruikt: “de heronehoertjes’. De prostituee is het slachtoffer van mishandeling, door degene die haar aan herone verslaafde.
Hetzelfde is te zien in geldverslaving; daar is het de ‘overheid’ degene die bankgeld verplicht stelt voor het betalen van belasting, die daarmee dus in feite de geldverslaving veroorzaakt.

Om los te komen van de geldverslaving, is het nodig om terug te gaan naar eigenwaarde. Zoals drugs lichaamsmoleculen nabootsen, bootst geld eigenwaarde na. Zoals de ontwenningsverschijnselen van drugs te maken hebben met een tekort aan de natuurlijke lichaamsmoleculen, zo kan geldgebrek een tekort aan eigenwaarde aantonen. Dit hele verhaal gaat erover, om geld (weer) door eigenwaarde te vervangen.

Vandaar dat de LotusBank onderdeel is van Project “Planting Paradise” (Paradijs.org), samen met de RegenboogPartij.nl, de Holoversity and Spirit-Inn . Die andere projecten worden in andere presentaties toegelicht en uitgelegd.
Ze hebben allemaal dezelfde bedoeling: het bevorderen van ons aller gezondheid, door zelf voor ons zelfgenezend vermogen te leren zorgen.

In dit geval gaat het om het oplossen van geldverslaving; de afhankelijkheid van geld. Met een onderliggend begrip:
geldverslaving is geen lichamelijke verslaving, maar een psychologische verslaving.
Geld is namelijk alleen maar een symbool.
Geld heeft gn eigen waarde.
Geld ... is een bijgeloof; een ‘gouden kalf’.

Verderop in dit verhaal worden deze uitspraken uitgelegd en onderbouwd.
Het verhaal gaat vooral over hoe het probleem kon onstaan, en wat het instand houdt.

De Aardebank

Ik ben gaan puzzelen; “hoe kan ik daar een oplossing voor vinden?” Dat begin al een aantal jaren geleden, bij bijeenkomsten die we hadden in Culemborg. Daar zochten we antwoord op de vraag “hoe kan je een Eco-dorp of een eco-omgeving, eco-huis bouwen?” “Hoe kan je daarin samenwerken?” De ideen die ik daarvoor bijeensprokkelde heb ik indertijd geresenteerd onder de titel the EarthBank, de Aardebank.
De Lotusbank is daar een vervolg van.

In feite waren de basisgedachten al veel eerder ontstaan, in een serie bijeenkomsten in Engeland, waarvan de resultaten zijn te vinden op www.attainable-utopias.org. Ook daar onderzochten we manieren om door eigen inzet de wereldproblemen – die door mensen worden veroorzaakt – op te lossen. En van de belangrijke conclusies was dat elke belastingbetaler verantwoordelijkheid moet nemen voor alles wat van belastinggeld betaald wordt – inclusief de regering, en alles wat een regering doet. En dat de kiezer verantwoordelijkheid moet nemen voor de besluiten die door regeringen worden genomen – inclusief bedrijfsbeleid.

In aparte projecten werkte ik uit wat daarin het probleem is, en waar de oplossing is te vinden; hoe we zelf die oplossing kunnen zijn. De principes van zelfgenezing, en ons zelfgenezend vermogen, zijn daarin bepalend. Iedereen heeft dat; iedereen kan dat leren gebruiken. Met als voornaamste gegeven, dat we autonomie (soevereiniteit) moeten (her)leren. Verantwoordelijkheid nemen.
We moeten Zelf zorg dragen voor een gezonde gang van zaken in onze omgang met Aarde. “Opgroeien”. Response-able zijn voor wat we doen, individueel, en samen.

 • De enige werkelijke waarde die we hier hebben op aarde is “Vrije Keuze”.
 • Vrije Keuze is een gegeven van leven; in ons leven leren we daar mee om te gaan.
 • Dat is waarop het principe van de LotusBank is gebaseerd: onze response-able omgang met Vrije Keuze, als soevereine wezens.
 • Het enige vermogen wat we hebben is een budget om Vrije Keuze te beoefenen: onze “Time of Life" (ToL).

In feite betalen we onze ToL doordat we kiezen waar wij wel of niet aan iets willen meedoen. Daardoor scheppen we dan, wel of niet. Dat leidt tot onze levenservaring; onze investering van onze Talenten. Dat bepaalt samen ons Aandeel in  de schepping (‘we zijn geen schepsels, maar scheppers’).

Geldbanken als ‘drug pushers’

  Terwijl ik dit onderzocht kwam ik ook tot de ontdekking dat het banksysteem zoals wij het nu kennen, het geldbanksysteem, ons vermogen blokkeert. In plaats dat mensen leven op basis van Vrije Keuze, en hun ToL investeren in Schepping, keren banken dat om en doen alsof je deelname in schepping afhankelijk is van geld – dat is onzin. De planeet en de mensheid bestaat al langer met geld, dan zonder geld. Geld is gn vereiste om te leven of te overleven. Bankgeld heeft gn waarde; je gebruik van Vrije Keuze in Schepping heeft/geeft wl waarde.

De Earth Bank als Remedie

Vandaar dat ik een vertaalslag heb gemaakt: ‘hoe kan je alles wat we nu hebben en kennen zodanig gebruiken dat we daar de oorspronkelijke bedoeling ervan weer naar voren kunnen halen. De Lotusbank is het antwoord op die vertaalvraag.

De eerste naam waar ik op kwam was de AardeBank. Dat was omdat ik een directe oplossing zocht voor de bedrijven die momenteel de zaadbanken wereldwijd proberen te monopoliseren door zaden en genen te patenteren. Bij mijn weten is dat onzin: de Aarde bestond al lang voordat de mensheid ontstond; niemand is eigenaar van de Aarde.  Ook is het enige wezen dat genetisch materiaal goed kan reproduceren (copy, right) het organisme zelf. Jij maakt je eigen DNA, voorbouwend op het DNA van je Voorouders. Via de voedselkringloop delen alle vormen van leven DNA met elkaar: niemand is eigenaar van DNA. Jij, en jij alleen, bent natuurlijk gebruiker van je eigen DNA. Om het onrechtmatige patenteren van genetisch materiaal te pareren kwam ik op de naam EarthBank; een webzaait met gelegenheid voor boeren om hun zaaigoed direct met elkaar te delen.

Toen kreeg ik van Robert van Harten het aanbod dat ik dat bij hem op de server kon doen. Toen hij hoorde waar ik mee bezig was, met die Aardebank, vertelde dat hij zelf ook al daarover had nagedacht; en er al een domeinnaam voor gereserveerd had: “Lotusbank”. Vandaar dat de website van de Earthbank nu de Lotusbank heet.

De Lotusbank

Het principe van de Lotusbank is heel eenvoudig. Voor goed samenspel is nodig dat we goede, betrouwbare, afspraken kunnen maken. Als je naar de grondvesten van de bankwereld kijkt, dan zie je dat al het geld is gebaseerd op waarde-papieren. Kijk je verder, dan zie je dat waardepapieren beschrijvingen zijn van overeenkom-st-en tussen mensen. Kijk je nog verder, dan zie je dat het altijd, alleen, maar om geloofsbrieven gaat. Dat was ook hoe vroeger de basale bankpapieren heetten.

  Het is verstandig om direct ook te weten, en te begrijpen, dat elke rechtbank een geldbank is (niet omgekeerd); en dat ook daar het er alleen maar om gaat hoe/of afspraken worden nageleefd.

 • En dat is wat de Lotusbank biedt: een gemeenschappelijke omgeving (een computer) die ‘eigendom’ is van iedereen die meedoet.
 • Het enige wat we nodig hebben om te kunnen ‘bankieren’ is dat we met elkaar geldige afspraken kunnen maken.
 • Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een ‘afsprakenboekje’ waar iedere deelnemer bij kanen; via internet kan dat in de Lotusbank-computer.
 • De integriteit van je afspraak maakt een ‘overeenkomst’ geld’ig: in de Lotusbank maak je zo je eigen geld, en ben je samen eigenaar van de bank.
 • Daarmee hebben we dan een directe oplossing voor de problemen van de wereld, die door geld worden veroorzaakt – dat zijn de meeste problemen.
 • Omdat je geld op jouw eigenwaarde gebaseerd is, kan niemand het van je stelen.
 • Omdat ‘liquide middelen’ in samenwerkovereenkomsten ontstaan, kan niemand ze stelen.
 • Omdat de bank van iedereen is (en niet meer dan een overeenkomsten-geheugen) kan niemand de bank (be)roven.

De serie van 30 presentatie-schema’s vatten een aantal van mijn bevindingen en gedachten samen. Waar ik op uit zou willen komen is een antwoord op de vraag: “hoe kan de Lotusbank optimaal worden gebruikt?”.
Dat is ook wat ik hoop, dat iedereen die hier is eigen ideen kan inbrengen.

De Lotusbank is bedoeld om de overstap te bieden van afhankelijkheidsdenken (verslaving) naar zelfstandigheidsdenken (autonomie). Met het vervangen van het (bij)geloof in geld door vertrouwen in eigen-Waarde, en samen investeren in onze kwaliteit van leven, op en met de Aarde.

Tenslotte: alles van waarde is van de Aarde, en de waarde die we het geven is de waarde die we het geven in/door ons leven.
 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]