2011.01.15 planting-paradise(t)

Adam Curtis - “The Mayfair Set”

Adam Curtis maakte een serie van 4 documentaires met de titel “The Mayfair Set” (1999).
Het was in zekere zin een vervolg op zijn eerdere serie (1992) over de problemen van Plantheorie (“Pandora’s Box”).
In Plan-theorie kwam vooral aan bod hoe grote problemen ontstaan door te denken in termen van Contröle.
In the mayfair set staat centyraal hoe regeringen ten ondergaan door de opkomst van multinationale corporaties.

Waar het om gaat is en verandering van belang.
De titel “The Mayfair Set” verwijst naar de risicoverslaagde leden van een goktent in Mayfair in London.
Zij waren degenen die de aandelen van grote bedrijven opkochten en de bedrijven sloopten.
Ze konden dit doen doordat de directies niet beseften dat niet zij, maar de aandeelhouders de eigenaar waren.

Op die manier raakte de regering ook de zeggenschap krijt over de gang van zaken in Engeland.
Eerst waren het de Monetisten, die stelden dat geld de enige maat van waarde was in de economie.
Daarna werd gesteld dat het ging om ‘de markt’ (de geldhandel) die de economie ‘moest bepalen’.
Uiteindelijk werden daardoor de banken, niet de regering, de bepalende factor in het land.

“De Markt” is ook ‘het principe van vraag en aanbod’.
Adam Curtis werkte dat uit in een verdere serie documentaires: “The Century of the Self” (2002).
Dat verhaal gaat vooral over het gebruik van de gedachten van zijn neef Edward Bernays.
Het is het verhaal van massamanipulatie door adverteren, om zo ‘vraag’, en aanbod, te bepalen.

Het verhaal van vraag en aanbod, is in de ogen van Freud te herleiden tot primitieve primaire driften.
Zijn neefje Edward Bernays was de eerste ‘reclameman’ die door de regering en industrie gebruikt werd.
“To Make The World Safe for Democracy” was de propagandaleuze die voor de vrederbesprekingen na WO2 bedacht werd.
In plaats van Propaganda, bedacht Bernays de term “Counsel on public relations’; voor progaganda in vredestijd.

Het gaarin om het manipuleren van het on(der)bewustzijn; op een manier waarvan mensen zich niet bewust zijn.
Bernays bedacht experimenten om massagedrag te veranderen; een eerste experiment was om mensen aan het roken te krijgen.
Hij liet debutante sigaretten opsteken in een grote parade, en noemde het “torches of freedom (verwijzend naar het vrijheidsbeeld als nationaal symbool.
Vanaf dat moment was adverteren niet meer gericht op functionaliteit, maar het verkopen van een ‘gevoel’; en gevoel van behoefte.

In de lijn van de gedachten van de onderbewuste driften, bekeek Bernays de massa als bepaald door onderbewuste driften.
In feite werden mensen verder beschouwd als priitieve machines, tam vee; consumenten.
Democratie is daarin in feite het mak houden van een meute, een kudde.
In feite ... door het handhaven van het oude principe van Brood & Spelen; waarmee ‘leiders’ de ‘schaapjes’ hoeden, voor de slacht.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]