21 Parasiteren SIG logo

Publiek Bezit

LotusBank-Intro-021
  • De problemen met geld zijn in feite problemen door monopoliseren.
  • De gevolgen zijn dat het land als geheel een ‘concentratiekamp’ wordt.

Even terzijde naast en tegenover, de reden waarom we met geld problemen zitten is in feite:

Geld is wat je onderdanig maakt aan anderen.

Door geld te gebruiken moet je automatisch gaan parasiteren op anderen. Het geldsysteem is al parasitair, want het gebruikt wat anderen doen om zichzelf te voeden. De priesterkaste van vroeger.

Op dat moment zien we dat dat afhankelijkheidsysteem bepaald wat er gebeurt.

 

Om het zo te noemen:
Onderwerpen aan de wil van een andere via geld leidt er nu toe dat mensen hun eigen vrijheid kwijtraken en dat zie je op groot schalige manier o.a. in de manier waarop terreinen worden geprivatiseerd bijv. het terrein van de staat, dat via het leger werd overgegeven aan club die het ging verkopen. Maar ik vraag me af hoe je dan als privépersoon aan gemeenschappelijk terrein zou kunnen komen. In feite krijg je  dat het…..van iedereen is. En nu is het niet meer van iedereen.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]