23 Piraterij SIG logo

Doe niet mee an Roof

LotusBank-Intro-023
  • De problemen van geld hebben een historie van duizende jaren.
  • Een groter probleem is dat geldbanken nu de regering van landen bepalen.

Privatiseren” komt van het woord privare (beroven) in het Latijn.
Regeringen stellen voor dat mensen ‘diensten moeten “Privatiseren”’.
Dat betekent dat openbare diensten onderworpen worden aan eigenbelang.
Maar ook dat de zeggenschap erover aan de bevolking wordt ontnomen.

We hebben hier te maken met een verandering van rechtsgronden.
Openbare Dienstren vallen per definitie onderWettenvan het and.
Door Provatiseren vallen ze ‘ineens’ onder de Wetten van de Zee.
Dat betekent dat ze zijn ontroofd aan de samenleving in het algemeen.

Het komt neer op het Koloniseren, van de eigen samenleving.
De geneemschap raakt haar zeggenschap kwijt over haar gemeenschap.
Dat wat in de gemeenschap gebeurt wordt bepaalt door eigenbelangen.
En die eigenbelangen worden allemaaal door (bank)geld bepaald.

In de U$A is de hele regering zo al overgenomen door de banksters.
Formeel heeft de regering de United Stated of America Corporation.
Het is een bedrijf, met buitenlandse aandeeelhouders (de bankiers).
Ook in Nederland zijn nu overheidsdiensten bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.

Vanzelfsprekend horen gemeenschapsdiensten NIET in een handelsregister thuis.
De reden waarom ze in een HANDELSregisters staan is om ze belastbaar te maken.
Op deze manier is alles wat gebeurt in het land ondergeschikt aan belasting.
Daarm,ee is geld de bepalende fator geworden; en de natuurlijke wetsvolgorde omgekeerd.

  1. Kosmische Wetten (Vrije Keuze)
  2. Natuurwetten (Soevereinin eigen lichaam)
  3. Wetten lan het Land (Overeenkomsten tussen mensen)
  4. Wetten van de Zee (Handelsovereenkomsten)

Doe niet mee aan iets wat het niet is. Vorm daarmee je eigen gemeenschap en herstel daarmee je contact als boer en burger in het eigen land, want we leven hier toch allemaal met en van en voor en door de aarde met alle vormen van leven. Vandaar deze uitnodiging voor de Lotusbank en ik heb het nu bij elkaar vertelt waardoor ik tot dat idee kwam van die Lotusbank en dat is omdat geld is een van de belangrijke ziekmakende factoren zoals ik in die geneeskunde bent tegengekomen.

Het vat zich samen in de woorden “geldslaven”, “geldverslaven”, en “geldslavernij”.
Kijk hoe gemakkelijk ‘beveiligingsbembten” voor geld anderen koeieneren.
Hetzelfde was te zien in de nazi concentratie/-exterminatiekampen.
Voor geld, zijn allerlei mensen bereid om ‘hun ziel te verkopen’.

Ik kwam via andere informatie er achter dat het banksysteem niet dient om de mensheid te dienen maar dat vooral gericht lijkt te zijn op het moment om zichzelf te dienen. Ik heb daar geen uitspraak over of dat goed is of niet. Ik weet niet wat en of er op termijn zij net zoals goede bedoelingen hebben als ieder ander. Ik ga daar maar van uit.

Waarom, omdat als ik daar niet vanuit ga dan wordt ik door angst geregeerd en als ik er wel vanuit ga dan wordt ik door liefde bepaald. Dat is gewoon een keuze die ik in mezelf maak. En vandaar ook dat ik ga kijken hoe we dat samenspel tussenmens kunnen bevorderen en dat ieder zijn eigen waarde optimaal kan beleven. Dat we daar samen goed afspraken kunnen maken, dat we daarmee tot een mooi samenspel kunnen komen en dat we daar samen mooie dingen kunnen doen op aarde.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]