24 BeLASTing Verlichting SIG logo

Wie Betaalt, Bepaalt

LotusBank-Intro-024
  • De geschiedenis van belasting verklaart de oorlogen op de Aarde.
  • Besef dat bedrijven en regeringen nimmer belasting betalen.

De Belastingdienst is niet een onafhankelijke neutrale instantie.
Afhankelijk van het politieke systeem, dient de Belasting ook eigenbelangen.
Afhankelijk van het geloofssysteem, dient de belasting ook kerkbelangen.
Afkankelijk van het sociale systeem, dient de belasting ook voor roof.

Het belastingsysteem is voor een deel vegelijkbaar met noormannenroof.
In Engeland zien we hoe de Noorse Plunderaars deel zijn geworden van de regering.
Daardoor betaalt de hele bevolking voor het onderhouden van inwonende parasiten.
Die doen alsof ze het land beschermen tegen beroving (‘tegen henzelf’).

Veel landen zijn inmiddels al lang geen vrije leefgemeenschappen meer.
De Wetten van het Land zijn door de Wetten van de Zee vevangen.
Bedrijfsbelangen bepalen daarin het eleid van de regering en gang vabn zken.
Mussulini stelde: “Fascisme is een natie waarin bedrijven de regering bepalen.

In de U$A is de regering heimelijk overgenomen door (bank)bedrijfsbelangen.
Dwight Eisenhouwer liet dat in zijn afscgheidsrede al weten.
John Kennedy vroeg de journalisten om hun werk te doen en dat bekend te maken.
Dat is nog steeds niet goed gebeurd - maar inmiddels wel langzaam aan de gang.

Het is zaak om de rol en betekenis van de belastingdienst te begrijpen.
Dient die voor het verzamelen van geld voor bedrijven, voor een koning of paus?
Of is debelasting bedoelt om het agemene, gemenschappelijke belang te dienen.
Het is te herleiden tot één basale stelregel/spelregel: “Wie betaalt, bepaalt”.

Charles Adams heeft veel boeken geschreven over de geschiedenis van de belasting.
Hij legt daarin uit dat alle oorlogen altijd door, voor, belastingen zijn veroorzaakt.
Er is een enorme belastinggeschiedenis die al vanuit de Egyptenaren gaven met de belasting boeren van de Grieken en dan in feite nu ook.
Het boek kennen “Confession of an Economic Hitman” (John Perkins) laat zien dat dit nog steeds speelt. Er zijn allemaal trucs om mensen geld te laten betalen voor de dingen die ze in feite hebben; angstaanjagen wordr gebruikt om mensen te intimideren, en te manipuleren; want onder bedreiging van angst schakelt het bewuste denken uit en vallen mensen terug op reflexen. Ze worden dan manipuleerbaar.

Dat is waarom op Aarde steeds oorlogen worden veroorzaakt.
Het is een voortvloeisel van de kruistochten, de inquisitie; en tegenwoordig worden de media en advertenties gebruikt vor hetzelfde.
Advertenties na het nieuws zijn duurder dan ervoor, omdat na het geweld wat wordt getoond op ‘het nieuws’ televisiekijkers meer be:invloedbaar zijn.

Op het moment dat je angstig wordt  dan schakelt je voorbrein uit en dan kan je geen vrije keuze meer beleven.

Het geboorte orgasme is daar een voorbeeld van. Zodra vrouwen niet in de angst gaan mar in het genot dan worden er andere moleculen aangemaakt  waardoor de lichaamsbeleving i..v. door angst de baarmoeder wordt afgesloten wordt het door vreugde opengezet. Het leren omgaan met het angstvrije leven, heeft te maken met je eigen genoegen, je eigen welzijn te kunnen beleven. In die film “birth orgasm” van Amber Hartnet (vrouw van Nassim Haramein) wordt uitgelegd in principe dat de basis mechanisme waar je zelf kiest of je laat je reageren door angst of dat je  eigen genoegen of je eigen scheppende krachten voedt.

Op eenzelfde manier laar Bruce Lipton zien dat baby’s die een baartijd doormaken in een veilige omgeving vooral organen en voorhersenen ontwikkelen; baby’s in een voor de moeder onveilige omgeving ontwikkelen vooral spier en achterhersenen (reflex) – om die omgeving later te kunnen ontvluchten.

“Belastingen” vormen de kern van het hele verhaal; en zijn de kern van het hele probleem. Is het een systeem waarbij enkelen parasiteren op de anderen? (Belasting.) Of is het een manier waarop alle mensen elkaar ondersteunen door hun overvloed te delen? (Verlichting.)

 

In ons land is belasting gekoppeld aan politie, politiek, koning(in) en paus.
Niemand is koning(in) bij gratie gods, maar door heimelijke afspraak met de opaus.
Het is een slinks samenspel: de ene zegt dat je godelijk bent; de ander int de belasting.
Het principe erachter is vanouds bekend; het heet “verdeel en heers”.

Het doen alsof je door god bent aangesteld als konin(in) is fop; nep.
Het aanstellen van koningen en koninginnen is deel van dezelfde nepperij.
De pracht en praal van de pausen komt van het geld wat ze van koningen krijgen.
Het is de premie die de kiningen betalen, om belasting te kunnen innen.

Het vaticaan is van oorsprong een bank; en achter alle vermommingen is het dat nog steeds.
De paus, de bankier dus, doet alsof die namens god mensen kroont (god heeft wel wat anders te doen).
De ‘gekroonden’ betalen de paus in ruil daarvoor belasting; die de bevolking door misleiding en bedreiging aan hen betaalt.

Een oplossing voor de bedreiging van het belastingsysteem is het fenomeen “Fair Tax”.
“Fair Tax” werkt toe naar het beeld van eigen deelname hebben in alles wat gebeurt.
Je hebt misschien al ontdekt dat in Nederland alle grote bedrijven uitgekocht zijn. Waar ik naar streef is dat via de Lotusbank, het maken van afspraken dat mensen hun eigen lokale busdienst of hun eigen geldsysteem en hun eigen supportsysteem en al die dingen kunnen opzetten. Waardoor je eigenwaarde weer centraal zit en niet je portemonnee roof die bijv. in dat verplichte ziektekosten systeem ingebed ligt. De gang van zaken daarvan is dat we leren het zelf doen en wordt volwassen en kijk hoe we dat met elkaar kunnen doen en daar dan iets nieuws voor uitvinden.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]