27 Doe Het Zelf SIG logo

Doe Mee: De LotusBank als “Doe Het Zelf Zaak”

LotusBank-Intro-027
  • De oplossing voor de geldproblemen is: de Lotusbank.
  • Die oplossing heeft allen waarde als die wordt gebruikt.

Het enige wat je dan nodig hebt is het kunnen maken van geldige afspraken.
Een geldige afspraak is in feite de plaatsvervanger van geld.
Als jij iets wil doen omdat je soeverein bent, moet je dat doen.
Je bent leerling Schepper.

Je leert van/oor het maken van fouten.
Je leert hier op aarde om de kwaliteiten van aarde te verbeteren en te verzorgen.
Daardoor ontstaat een meerwaarde, puur doordat je bestaat.
Op het moment dat je doet waarin je goed in bent ontstaat er iets nieuws wat de kwaliteit verbeterd.

Op het moment dat je met een ander wat wil gaan doen en je hebt daar een betrouwbare afspraak voor nodig.
De betrouwbaarheid van een afspraak is gebaseerd op de duidelijkheid van wat je afspreekt.
Is dat wat je op dat moment zelgt, ook op een ander moment geldig?
Is dat wat je overeenkomt in de afspraak, ook voor een ander geldig?

Om die duidelijkheid te garanderen kan je buitenstaanders vragen om mee te kijken.
Kunnen zij dat wat je afspreekt ook begrijpen?
Is dat wat je afsporeekt darmee ook op een ander moment geldig?
De buitenstaanders zijn in die zin je getuigen, dat wat je zet ook zo door anderen kan worden begrepen.

Die getuigen helpen je om je afspraken geld’ig te maken.

 dan ineens moet je er een afspraak over maken en omdat je zelf onduidelijk kan zijn in je afspraken of dat je misschien een afspraak van een ander niet goed hebt, begrepen dan krijg je dat je daar getuigen bij vraagt. Je vraagt a.h.w. mensen van buiten erbij en zegt, ‘dit is wat hij zegt en dit is wat ik zeg. Ik wil dat jullie het ook begrijpen’. En dan zegt die ander  ‘nou voor mij is het verwarrend of je zegt het is heel duidelijk’. Het enige wat je dan daarbij kan toevoegen, en veel culturen hadden dat niet nodig, maar in onze cultuur kan dat nog wel, je kan het opschrijven en op dat moment dat je het opschrijft dan krijg je dat de afspraak die je gemaakt hebt, die kan je later op terugkijken en zeggen dit was de afspraak die we gemaakt hadden. We doen zoveel in ons leven, dat we soms de dingen niet goed herinneren, maar dan kan je terugkijken en zegen ‘dat heb ik ermee bedoeld.’.

 

We hebben allemaal onze blinde vlekken. We hebben elk verschillende blinde vlekken, omdat we elk op een uniek eigen wijze de wereld beleven>
We complementeren daarin elkaar.
Daardoor kunnen we elkaar’s blinde vlekken compenseren.

Stel dat ik iemand tegenkom waar ik absoluut niet mee kan vinden; waar ik het oneens ben met alles wat die zegt: dan is het vermoedelijk iemand die precies tegen mijn rug aanstaat en exact de ander kant op kijkt.
Die ziet dus exact wat ik niet zie.
Dan hebben we met zijn tweeŽn, een compleet totaalbeeld; mits we maar kunnen zien dat we dat welles en nietes verhaal eruit kunnen halen.
Dan kunnen we zien dat we samen een veel grotere beeld van wat er allemaal mogelijk is en kan.

Dat is dan waar die meerwaarde uit ontstaat.
Met andere woorden: de hele Lotusbank is gebaseerd op dit principe.

  1. eigenWaarde
  2. meerWaarde
  3. waardeRing
  4. aanDeel

1) eigenWaarde

Jij hebt je eigen waarde.
Die is gebaseerd op je eige uniekheid, en eigen Vrije Keuze.
In je leven bepaal je je betrokkenheid in schepping, op basis van Vrije Keuze.
Dat bepaalt hoe jij je Time of Life (ToL) investeert in schepping.

2) meerWaarde

Je ontmoet iemand anders en daarin kan je een meerwaarde ervaren.
Je ziet wat die ander aan meerwaarde voor jou biedt maar omgekeerd ervaart die ander jouw bestaan als een meerwaarde van wat jij doet, voor wat die ander doet. Dat heb je niet alleen bij een  1 op 1 relatie maar dat heb je ook in groepen.

3) waardeRing

Vandaar in de Lotusbank een van de onderdelen is de waarde(ring).
De waardeRing is in principe waar je  de waardering met elkaar kan gaan delen.
Een soort wetsysteem of een banksysteem of in ieder geval  een systeem waar je bij elkaar kan uitteken van we hebben nu met elkaar een samenspel waardoor we met elkaar meer kunnen doen dan alleen.
Dat is de manier waarop cellen van verschillende soorten samen een organisme kunnen vormen.

4) aanDeel

Die waardering die maakt dan dat je daardoor ziet wat jouw aandeel is in dat gebeuren.
In samenspel heeft elke deelnemer een uniek eigen inbreng.
Op basis van die inbreng ontstaan overeenkomst(ighed)en met anderen: uitwisseling.
Via je contact met anderen, werk je ook samen met anderen.
Daardoor ontstaat een samenwerkschema, waarin het aandeel van elke deelnemer is te zien.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]