28 ZelfGenezing SIG logo

Zorg voor de Oplossing

LotusBank-Intro-028
  • Het gaat om herstel van eigenWaarde; jouw eigen eigenWaarde.
  • Maar meerwaarde is waar het om gaat; in samenspel met anderen.

Geloof het of niet, maar het probleem van geld zit in jezelf.
Zoals je kan zeggen: “Waar je in gelooft, moet je aan geloven”.
Zoals is uitgelegd: geld is een bijgeloof; geloof in het Gouden Kalf”.
Momenteel wordt geldverslaving gebruikt om mensen als slaven te gebruiken.

Je kan alleen aan geld komen door het van anderen te ontroven”.
Geldbanken hebben een molopolie op geld; en jij moet daarvoor betalen”.
Geldbanken brengen te weinig geld in roulatie, waardoor je afhankelijk bent”.
Bankgeld is een symbool; en de bank wordt eigenaar van alles wat geld koopt”.

De remedie is simpel en ligt voor de hand: de oplossing: maak je eigen geld.
De waarde van geld is gebaseerd op een verplichting die JIJ aangaat.
Maak je eigen verplichtingen, vorm je eigen gemeenschap; leeft met de Aarde.
Vrije Keuze is een gegeven van leven; in je lichaam ben je per definitie Soeverein.

Dat is niet wat je op school leert; je kan het daar ook niet leren.
Vrije Keuze, en Soeverein zijn, beoefen je in je leven; en leer je al doende.
Het gaat erom dat samen te beoefenen, en (weer) te leren be-leven.
Het is in één korte stelling samen te vatten: “wie betaalt, bepaalt

GELD IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK GOED.
HERSTELD DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASIS VAN GELD.
MAAK ELK, SAMEN, JE GELD; OP BASIS VAN EIGENWAARDE.
HET GAAT OM BETROUWBARE AFSPRAKEN TUSSEN SOEVEREINEN.

De Lotusbank is darvoor beschikbaar.

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]