29 De Oplossing SIG logo

Vorm ZELF de oplossing

LotusBank-Intro-029
  • Er zijn alternatieve geld-systemen te over om uit te kiezen.
  • Het is wat anders om een waarde systeem zÚnder geld te vinden.

In veel landen hebben veel mensen alternatieve geldsystemen bedacht.
Sommige werden in verschillende landen gebruikt; maar waarom niet overal?
Sommige werden her en der tijdelijk gebruikt, maar waarom niet steeds?
Sommige worden al lang op veel plaatsen op bescheiden schaal gebruikt; waarom niet overal op grote schaal?

Het antwoord ligt voor de hand, maar wordt niet bekend en blijft onbemind.
Het Engelse stadje Stroud heeft al heel lang haar eigen lokale geldsysteem.
Regelmatig werden inwoners gevangen gezet beschuldigd van belastingontduiking.
Hoe kan je belasting ontduiken als je niet dat geld gebruikt waarover wordt geÔnd?

Wereldwijd is er een uitgebreide geschiedenis van verplichting tot geldgebruik.
De Amerikaanse revolutie was gericht tegen de belasting op gebruik van Engels geld.
Eerder is al verteld hoe via belasting de diamanten in Zuid-Afrika werkers ‘kregen’.
John Perkins verhaalt hoe hele landen via geldlening tot schulden worden verplicht.

De geschiedenis laat zien hoe scholen, leger, kerken en regering samenwerken.
De politieke, militaire, religieuze en morele argumenten zijn in feite niet ter zake.
Het zijn steeds grote groepen geleid door kleine groepen, bepaald door geld.
Haal het geldbelang ‘uit de vergelijking’; en wat blijft over: eigenbelang, of eigenwaarde?

Zonder geld ‘lijkt de wereld tot een halt te komen’
Werklozen, geldlozen en daklozen worden in onze samenleving met minachting behandeld.
De waarde van de mens wordt momenteel ‘afgemeten’ in termen van geld.
Hoe meer het werk met geld heeft te maken, des te beter wordt dat werk betaald.

De vraag die al eerder gesteld werd: wat is een cultuur zonder geld?
Het is in elk geval een samenleving die is gebaseerd op verzorgen van Aarde.
En aangezien geld alleen een belofte voor inzet vertegenwoordigt ...
is het mogelijk die inzet in eigen geld te formuleren en te belonen.

LotusBank-Intro-029
Wereldwijd zijn heel veel verschillende bruikbare oplossingen beschikbaar.
Een aantal van die systemen zijn samengevat in het schema, bovenaan.
De daar beschreven methoden werken alleen als ze worden gebruikt.
De vraag is waarom, wanneer, die andere oplossingen worden gebruikt.

Het is, in feite, een geloofsvraag.
Wordt je waarde bepaalt, gemeten, en betaald in de vorm van geld?
Of wordt je waarde door je eigenWaarde bepaald, in samenspel met anderen?
Dat is wat de Lotusbank aan iedereen aanbiedt: dit samen zelf te leren.

De aanpak van de LotusBank is eenvoudig; en bestaat uit vier componenten.
1) eigenWaarde, 2) meerWaarde, 3) waardeRing en 4) aanDelen.
Startpunt is steeds dat iedereen eigen plannen furmuleert en communiceert.
Allen kunnen dan gemeenschappelijke interessen vinden, en elkaar daarin ondersteunen.

In principe zijn dan alle in het schema vermelde methoden te gebruiken.
De basis is steeds dat allen elkaar helpen om hun plannen te realiseren.
In plaats van het gebruik van bankgeld, is hun plan hun basis waardepapier.
Naarmate het plan verder gerealiseerd wordt, betoont dat papier haar waarde.

Plannen, inzet, materialen en voeding zijn daarbij allemaal evenveel nodig.
In het vormen van samenwerksamenlevingen, is een boerderij de basis.
Vandaar de algemene gedachte dat mensen aandeelhebbers worden van boerderijen.
Dan kan je weer direct met de Aarde leven, en van de Aarde eten.

Dat leidt tot een ‘omgekeerde wereld’ ten opzichte van die welke we nu kennen.
Op dit moment is de Aarde in feite geprivatiseerd, en ‘bezit van de regering’.
De regering vertegenwoordigt echter de hele bevolking; met het land als gemeenschappelijke grond.
Daat houdt in dat de Aarde niet belast kan zijn; want dat wat van iedereen is kan niet gekocht noch betaald worden.

Dat geeft een totaal andere basis voor de waarde van leven op of in een land.
Iedereen heeft vrije toegang tot de Aarde; en iedereen kan van de aarde eten.
Ook de materialen om mee te bouwen en te werken zijn van nature beschikbaar.
Vereiste is dat alleen natuurlijke overvloed wordt gebruikt; iedereen moet daarin de natuur respecteren.

Het betekent dat werklozen, daklozen en geldlozen verder onbekend zijn.
Iedereen kan leven van het land, en leven op het land.
Dat biedt wat soms wel als basisinkomen wordt beschreven.
Iedereen kan van nature voor eigen leven en overleving zorgen.

Maar mensen kunnen veel meer, en willen vaak ook meer.
Daarin kunnen ze in de LotusBank hun ideeŽn presenteren (als eigenWaarde).
Allen kunnen elkaar daarin ook ondersteunen (en daardoor meerWaarde bieden).
Daardoor ontstaan netwerken met wederzijdze waardeRing.

Het gevolg is dat mensen in groepen beter kunnen doen wat ze goed doen.
Die groepen produceren samen nieuwe kwaliteiten van/voor beleving.
Veel van die kwaliteiten zijn niet te meten in geld, maar wel in kwaliteit van leven.
Iedereen die daarin meedoet heeft aandeel in de meerwaarde die daardoor ontstaat.

Die meerwaarde is in de Lotusbank computer te delen.
We kunnen daar direct al mee beginnen.
Al doende kunnen we dan ontdekken hoe we daar het beste mee kunnen werken.
Het volgende waardesysteem is daarin bruikbaar:

  1. je schrijft je eigen geloofsbrief, als basis waardepapier.
  2. die kan je noteren in de lotusbank computer; als een waarde eenheid
  3. coupures daarvan kan je als lokale ‘belatingsvorm’ gebruiken.
  4. het is het voltooide project wat waarde toevoegt aan de samenleving.

Richard Douthwaite heeft uitgewerkt hoe je je idealen kan formuleren/presenteren.
Hank Monroby en Henk van Arkel hebben computer registratiesystemen gemaakt.
Anthony Migchels en Thomas Greco laten zien dat het om samenwerkvormen gaat.
In de Lotusbank kunnen we al die benaderingen samen gebruiken; doe je mee?

Goed, in eerste instantie is het idee vreemd en de gedachte angstaanjagend.
Lijkt het niet op ongehoorzaamheid, als je geen gebruik maakt van bankgeld?
Kom je niet in conflicten met wetten tegen valsemunters, en fraude?
Nee, want wat je hier doet, is je eigenwaarde formuleren, en presenteren.

Wat je hier doet sluit altijd aan op de 4 dimensies van wetten.
Je vrije keuze staat bovenaan, direct gevolgd door je soevereiniteit.
Gelijk daarmee staat dat je dit ook voor anderen zal respecteren.
Met daarmee respect voor alle vormen vanm leven, en hun recht op vrije keuze.

Dat laatste is lastig; zeker in een samenleving waar mensen elkaar als objecten beschouwen.
Het is ook lastig wanner je merkt dat je geld niet als pressiemiddel kan gebruiken.
In het begin zal het onwennigheden zijn, door onttrekkingsverschijnselen van geldverslaving.
Maar direct daarna kan de gezonde natuurlijke samenleving zich herstellen: cuktuur in balans met natuur.

Voor de boeren zal dat een verademing zijn.
Ze zullen niet langer met springstoffen het land hoeven te ‘bemesten’.
Ze kunnen allemaal overschakelen op permacultuur, met respect voor planten en dieren.
Ook weten ze direct voor en met wie ze werken: hun klanten worden aandeelhebbers in hun boerderij.

Voor de geldlozen, daklozen en werklozen zal het eenverandeming zijn: ze kunnen in zulke geldvrije gemeenschappen wonen en werken en leven.
Door het delen van ervaring en kennis zijn zulke leefplekken ook leerplekken; en kan wie wil er met en van elkaar nieuwe beroepen leren.
De uitwisseling van ervaring en kennis is de basis van kunst en cultuur, wetenschap en technologie.
Doordat eigenwaarde en respect centraal staat, kan iedereen van elkaar leren en met elkaar leven.

Een van de lastigste aspecten is dat iedereen uniek is, en daarin dus hetzelfde.
Niemand kan een ander via geld manipuleren; of door privatiseren monopoliseren.
Overleg en communicatie is daarin de bepalende verbindende factor.
Maar alle vormen van (non)verbale communicatie zijn daarin net zo belangrijk.

De Regenboog Partij biedt een omgeving om overleg te optimaliseren.
De Holoversity biedt de mogelijkheid om dat met (zelf)kennis te onderbouwen.
De Spirit-Inn biedt de mogelijkheid om dat samen te be-leven.
De Lotusbank dient vooral om daarin betrouwbare afspraken te maken.

Lotusbank is een website waarin je met anderen samen kan werken.
Op de webzaait kan je laten zien wat je graag wilt realiseren.
De software helpt je om elkaar daarin te ondersteunen.
Je ‘koopt’ een aandeel in de computer, om eigen zeggenschap te garanderen.

Op deze webzaait zijn al een paar voorbeelden te zien van dergelijke projecten.
Over die voorbeelden valt nu verder te overleggen.
Wie wil, kan elkaar in die projecten nu al ondersteunen.
Iedereen die daarin meedoet is vanzelfspekend aandeelhebber in dat project.

Het gaat erom dat je eerst je eigenwaarde weer kan herstellen.
Op basis daarvan kan je je overeenkomsten met anderen beleven.
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van je eigen wensen.
Daarin kunnen we ook gebruik maken van al die oplossingen die allang ekend zijn.

Veel van de oplossingen die we nu kennen, werken niet doordat ze niet worden gebruikt.
Vaak gaat het om oplossingen die mensen voor anderen wilden bedenken.
Daardoor ervaren de bedenkers niet wat de problemen zijn in de realisatie.
De Lotusbank heb ik opgezet, als instrument om zelf als oplossing te dienen.

De Lotusbank iss bedoeld om in samenspel elke de oplossing te zijn,
en samen nieuwe oplossingen te kunnen vinden.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]