7 Bijgeloof SIG logo

Valse Waar((d)en)

LotusBank-Intro-007
  • bankgeld vertegenwoordigt stelselmatig bedrog en misleiding.
  • doorzie dat het slechts bedrog is, en leer je eigen waarde be-leven.

We kunnen het principe van BankGeld samenvatten als een bijgeloof; in het Gouden Kalf.
Hoe dat werkt is beschreven door Goethe in zijn boek Faustus (de banken).
Hieronder vat ik een paar van de belangrijkste basisbegrippen samen.
Het gaat erom te begrijpen dat geld een vorm van bedrog is.

“Faustus”

Goethe beschreef hoe ‘de duivel’ je alle rijkdommen van de Aarde toezegt.
Daarvoor betaal je een prijs: je verzaakt je vrije keuze - je verkoopt je ziel.
Wat je niet weet is dat het geld wat je dan krijgt niets waard is: de Aarde is niet te koop.
Het gevolg is dat je voor een loze belofte je keuzevrijheid verkoopt: “geldslaaf”.

“Het Gouden Kalf”

‘Er was een dag dat de tempeliers (tollenaars) uit de tempel werden geworpen’.
‘Dat was nadat was gezegd dat goud niet iets is om als kalveren in of aan te geloven’.
Nu beheren de tempeliers de tempel, en wordt je ziel verkocht voor goud.
Mensen zijn zo hun eigenwaarde kwijt, en schepsels in plaats van scheppers

“Brood en Spelen”

Mensen worden gehouden als huisdieren, vee.
Ze wonen in kooien (van regels) waar ze zelf voor moeten betalen.
Met geld wat in hun naam is gedrukt, na hun geboorte.
De amusementsindustrie leidt hun aandacht af van het nemen van eigen besluiten

“Verdeel en heers”

Bankiers drukken geld, “het water in het aquarium”.
Als haaien die haaien eten: mensen worden rijker door anderen te verarmen.
Geld maakt mensen parasitair; het is de grootste oorzaak van misdaad op/tegen Aarde.
“waar je in gelooft moet je aan geloven”; geld is bijgeloof.

“Survival Gimmick”

Er zijn allerlei mensen die voor geld zaken doen die ze zonder geld zouden laten.
Mensen krijgen geld van banken; mar ze moeten het van anderen mensen krijgen om het terug te betalen aan de banken.
Het gevolg is dat alle mensen bij elkaar moeten bédelen of elkaar moeten bedélen om elk samen te kunnen (over)leven.
‘Levend standbeeld’, ‘straatmuzikant’, ‘beroepsmuzikant’, ‘straatartiest’, ‘beroepsartiest’, het principe is steeds hetzelfde: mensen doen een kunstje, en krijgen ‘in ruil daarvoor’ ‘geld’ ‘om van te leven’.

“Prostitutie”

Prostitutie is het woord voor het doen - voor geld - van wat van nature gratis wordt gedeeld.
Het oudste beroep is echter priester: die zegt dat wat van nature is, ‘onnatuurlijk is’.
De mensen die daarin geloven, moeten daaraan geloven.
De bankiers zijn de priesters, en geld is het bijgeloof waarvan zij leven.

“Watertrappen”

‘En als het mensen lukt om net het hoofd boven water te houden, dan maken de bankiers het water dunner’...
Het “rentepercentage” is geld wat nooit gedrukt is; het is daardoor het percentage van mensen wat failliet gaat.
“Belasting” is vergelijkbaar met de noormannen; oogsten wat anderen zaaiden.
Regering en bedrijven betalen nooit belasting; ze innen slechts belasting; de overheid leeft van belasting.

“Het Schip van de Staat”

De staat is een onderneming; die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Dat is een vreemde situatie: het is een handelsregister; gebaseerd op zeehandel.
Dat is het model gebaseerd op de Wetten van de Zee; de handel in objecten.
Dat houdt in dat alle mensen als handel worden behandeld, aan boord van een schip.

“De Boerderij van het Land”

Een land valt niet onder de wetten van de zee, maar leeft met de wetten van de Aarde.
Een schip transporteert; en kan alleen maar lading en waarde verliezen.
Een land heeft natuurlijke groei en geeft natuurlijke overvloed, op die plaats.
Niet een schip, maar een boerderij, is het model om mee te leven.

Onderzoek zelf verder ook:

Lindsey Williams

Al in 1986 gaf Lindsey Williams een voordracht waarin hij sprak met Jonathan May, ‘Economic Hitman”. Het is verstandig om de video te beluisteren (“Jonathan May, Economic Hitman”) omdat de details van veel wereldontwikkelingen daarin worden belicht vanuit het belang van de geldbanken.

John Perkins

Voor degenen die daarover meer willen weten is de serie boeken van John Perkins aanbevolen; om te kunnen leren dat de wereldbank (een privé bank) bezig is om een regerings-, automatisering- en controle-systeem aan te leggen - betaald door jou.
(“Confessions of an Economic Hitman”, “Secret History of the American Empire”, “Hoodwinked”.)

Jordan Maxwell

Het controlesysteem is gebaseerd op het model van een schip (een piratenschip).
Daar is de kapitein tegelijkertijd bankier, rechter, priester en vaderfiguur.
Het is het symbool van autonomie; iedereen kapitein op zijn/haar eigen schip.
Dat is het model van handel, de handelswetten, en het geld; maar ook van piraterij.

Winston Shrout

Het banksysteem is gebaseerd op de scheepshandel de angst van stormschade.
Het hele systeem is gebaseerd op angst, zekerstellen, verzekeren en betalen van premie.
Het hele systeem van rente is gebaseerd om het willen krijgen van meer, waar niet meer is te krijgen.
Die waangedachte is expliciet in het willen verdienen van geld door geld; geld kan zichzelf niet scheppen; alleen mensen drukken geld - als deel van een afspraak.

- - -

 

Het model van een schip (van staat) is een misleidend model.
Als het schip zinkt, dan is dat zo; geen verzekering kan daaraan helpen.
Het model van het ‘schip van de staat’ is lek; want materie (handel) kan niet groeien.
Een ‘economisch groeimodel’ is alléén mogelijk, als we het model van een boerderij gebruiken.

Het verhaal van geldbanken is gebaseerd op een verkeerde aanname; een waanbeeld.
Goethe beschreef het model van de banken, in zijn boek “Faustus”.
Daarin vertegenwoordigt de duivel de banken, die alle rijkdommen van de Aarde beloven.
Het is een valse belofte; die wordt betaald met het verkopen van je ziel (vrije keuze).

“Duivel” komt van het Griekse woord ‘diabolus’: “Dia” = door, “Bolos” - deur/drempel.
Het gaat over ons grensverleggend vermogen; om grenzen te kunnen (ver-/her-)stellen.
Dat, is het ingeboren vermogen wat we in ons immuun/regulatiesysteem van ons lichaam kennen.
In ons leven leren we om daarmee te werken; en ontwikkelen daardoor onze ziel: ons vermogen om integer om te kunnen gaan met Vrije Keuze.

Kies je ervoor om niet meer te kiezen, dan zit je gevangen in je gemaakte keuzen.
Je kan niets leren; en je leeft met de gevolgen van keuzen die je eerder maakte.
Dat heet “Hel”: het niet meer kunnen stellen en verstellen van je grenzen.
Zie weer het plaatje over het verschil tussen “bezit” en “bezeten’; en het verschil tussen “stellen versus stelen”.

“Verkoop je jouw ziel”, dan  laat je een ander jouw keuze voor je bepalen.
Je leeft dan per definitie in slavernij; en dat heet tegenwoordig verboden te zijn.
Maar dat is wel wat er aan de hand is door het gebruik van bankgeld = een contract.
Wil je weten hoe dat precies zit, lees dan het boek “They own it all (including you)”.

Johann Wolfgang  von Goethe

In het verhaal “Faust”, vertegenwoordigt de duivel de geldbanken; “Ik geef je alle rijkommen van de aarde, tekent u maar hier..”
Het contract met de duivel is het gebruik van geld.
Alleen ... je tekent met je eigen bloed en je verkoopt zo je ziel aan de duivel.
Maar je ziel (je bezieling) is precies dat instrument waarmee je vrije keuze oefent en beoefent, en leert leven als schepper in de schepping.

Epifyse

In de pijnappelklier kies je hoe je omgaat met je omgeving; daar bepaal jij je betrokkenheid - je be-leving van/in/en schepping.
Zodra je dat vermogen weggeeft aan een ander, dan zijn al de rijkdommen die je krijgt niets waard.
Immers, je teert op het vermogen van een ander; dus is het die ander die aan jou verdient (dat heet parasiteren).
Dat doe je elk moment dat je bij een bank geld leent - je teert op hun vermogen, dus hebben alleen zij recht op de vruchten.

Je ziel verkopen

Bijvoorbeeld: je gaat een bankcontract aan om een huis kopen; “Prima, tekent u maar hier”.
Op dat moment heb je jouw vrije keuze weggegeven, verkocht uit je eigen vrije keuze; heb jij je eigen keuze weggegeven; voor niets.
Voor 30 jaar zit je te werken voor die bank; 30 jaar slaaf je om terug te betalen wat de bank jou heeft gegeven; en al doende betaal je 2x, 3x, misschien zelfs 4x voor die woning.
Waarom? Omdat je “in zee gaat” met een bemiddelaar; die ... gekleurde papiertjes drukte. 30 Jaar lang werk je ... voor het teruggeven van die gekleurde papiertjes.

Oud Blik & Oud papier

Je hebt daarbij niet door dat de die gekleurde papiertjes niets waard zijn; “oud blik en oud papier”; “wat de gek ervoor geeft”.
De bak schuift een stapel papiertjes naar jou toe; en over 30 jaren tijd schuif je die weer terug naar hen toe.
Het maakt dus niets uit dat het geld niets waard is; de bank maakt het, en het wordt door de bank weer vernietigd.
De bank levert geen enkele tegenprestatie; maar jij levert 30 jaar lang werk.

Fopgeld

Ook heb je niet door dat alle mensen dat geld krijgen van die banken.
En dat al die mensen het geld moeten teruggeven aan die banken.
Maar om het geld terug te geven aan de banken, moet je het eerst ergens anders vandaan krijgen.
En zo zijn alle mensen bezig om elkaar te be-bedelen of te beroven - ‘survival gimmick’ - om aan geld te komen om het terug te betalen aan de banken; iedereen parasiteert op elkaar.

Geldroof

De enige manier waarop jij gekleurde papiertjes terug kan geven aan die bank (die club, die tempel dat bij geloof van geld) is door af te pakken van andere mensen.
Jij krijgt en je gaat het uitdelen aan andere mensen maar dan moet je die papiertjes weer teruggeven en die moet je weer afpakken van andere mensen.
Je krijgt een heel competitief systeem.
Een roverscultuur; criminaliteit is ingebed in het systeem.

Bijgeloof

De hele basis daarachter is dat het niets waard is: Bankgeld is niets waard.
Het is een bijgeloof dat zoals in het oude verhaal van het Gouden Kalf daar mooi aan bod komt.
Iedereen gelooft nu in het Gouden Kalf.
De banksystemen zijn de tempels van het Gouden Kalf.

Dat vat de twee plaatjes bovenaan samen.

  1. Voor geld verkoop jij je ziel aan de duivel.
  2. Geld is het Gouden Kalf; bijgeloof in materie.

Besef: goud kan je niet eten; het heeft géén waarde voor leven.
Omgekeerd, alles wat je wel kan eten groeit gratis, op de Aarde.

Alles van waarde komt van de Aarde.
De waarde die we het geven geveb we door het te be-leven.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]