8 'Geld' SIG logo

Ongeldig Geld/Geloof

LotusBank-Intro-008
  • Geld heeft géén waarde.
  • Het gaat om het misplaatste begrip van ‘bezit’.

Van delen van eten tot goudhandel

De basis van geld ligt in het delen van de vruchten van de Aarde.
Later is dat verworden tot uitruil van fruit.
Over de seizoenen heen werd dat uitruil van zaden; of afstand werden dat (edel)stenen; met versmeltbaar goud.
Goud kan je niet eten, dus het heeft alleen maar symbolische waarde; net als kralen, schelpjes, en gekleurde veren.

Geld is geen energie maar een contract

Sommige mensen misleiden elkaar met de gedachte dat geld ‘energie’ is; dat is het niet: geld is een contract.
Via geld, laat je een ander voor je werken; het verlaagt hun status tot ‘slaaf’/’horige’/’dienaar’/’vee’.
Voor degenen die de juridische, sociale, psychologische, magische betekenis van geld niet kennen: lees: “They own it All (Including you)”.

Fopgeld: wat de gek er voor geeft

Geld is een bijgeloof; een ‘duivels gouden kalf’ (hier zijn tientallen bronnen voor te vinden).
Het woord “geld”, zoals wij dat nu kennen, verwijst naar die gekleurde papiertjes.
Die papiertjes worden door iemand anders gedrukt; waardoor je 3x, 4x meer betaalt dan iets waard is.
Dat is ook de essentie van mijn verhaal: laten we het zelf doen.

Maak je eigen bank/geld

Maak je eigen geld; en vorm je eigen bank.
Om dat te doen is het nodig om te weten wat geld is: een symbool.
En het is nodig om te weten wat een bank is: een overeenkomst.
We moeten daarom niet langer geloven in geld; maar je ‘moet’ weer geloven in jezelf.

Bepaal wat je wilt be-leven

Tenslotte: jij bent het die 30 jaar van je leven ergens voor inzet.
Als iemand dat met gekleurde papiertjes mag belonen; dan mag je dat zelf wel.
Geld is niet iets van de bank, of van iemand anders.
Geld is alleen maar een symbool; een anonieme afspraak.

Geld als drug

Er zijn mensen die beweren dat geld ‘energie’ is; dat is onzin.
De enige energie die geld bevat is de warmte die het afgeeft wanneer het verbrand wordt; of de traagheid wanneer je het weggooit.
Geld is helemaal geen energie; het is een contract.
Voor geld kan je iemand voor je laten werken; mits die geldverslaafd is.

Regering als geld-drug-pusher

Regeringen zijn er altijd in eerste instantie op uit om mensen geldverslaafd te maken.
Iedereen kan leven van de Aarde; en heeft dus nooit geld nodig.
Vandaar dat regeringen (dat zijn medemensen) de Aarde aan alle anderen ontroven.
Meestal doen ze dat door te zeggen dat ze ‘het land’ tegen ‘aanvallen’ zullen verdedigen.

Van plunderen naar belastingen

Engeland is een goed voorbeeld van de manier waarop dat werkt.
De Vikingen kwamen de kust plunderen (‘oogsten’ zonder te zaaien).
Nu is de “upper class” van Engeland “Norman”; noorman, viking.
Net als bij de Mafia, vragen ze om beschermingsgeld ... tegen zichzelf.

Verslaven aan geld

Zuid Afrika is een goed voorbeeld van het vervolg van het verhaal.
Daar werd van de ene dag op de andere belasting bijdrage gevraagd; die most worden betaald in geld.
Van de ene dag op de andere moesten stammen die vanaf het ontstaan van de mensheid hadden geleefd zonder geld, ineens voor hun eigen bestaan en de aarde betalen.
Om aan geld te komen, moesten ze gaan werken ... en zo kwamen de diamantmijnen aan goedkope krachten die dat duur betaalden: met hun vrijheid.

De Doomsday Landroof

Engeland is een goed voorbeeld van de manier waarop dat vervolgd werd.
Van de ene dag op de andere was het land niet van de aarde, maar van ‘eigenaren’.
De grond die eerst van iedereen was, was ineens van eigenaren, met belasting.
Die eigenaren woonden in de wijk naast Buckingham Palace in London.

Mensen die mensen als slaven uitbuiten

De voorbeelden die net werden gegeven zijn typerend, en symbolisch.
Het gaat erom dat vanaf het ene moment op het andere de andere mens voor de ene moet betalen.
In Project LotusBank draaien we dat terug: ”wie betaalt, bepaalt”.
Op basis daarvan kunnen we de ‘vertaalslag’ voor geld (en banken) maken.

Zwarte Magie

Wat is geld? Geld is een symbool: een woord; een illusie – magie, geloof.
Denk daar niet te min over: we hebben een enorm voorstellingsvermogen.
Onze voorstelling van ‘de werkelijkheid:, in ons hoofd, kan sterk afwijken van de (be)werkelijkheid waarin we leven – dat is exact de bedoeling om te kunnen leren omgaan met Vrije Keuze.
“Magie” is het woord voor het werken met symbolen (gedachte-vormen) om op en andere manier te kunnen omgaan met onze omgeving; wiskunde, wetenschap, zijn de woorden die wee daar tegenwoordig voor gebruiken.

Geldroof

Geld is een symbool; het heeft géén waarde – het is (zoals al aangegeven) oud metaal en oud papier.
Echter: mensen laten hun leven door geld bepalen (“betalen”) en (zoals al gesteld) verkopen daarmee hun ziel aan een ander: ze maken wat zij doen afhankelijk van een ander.
Sterker nog: veel mensen denken nu dat dit gewoon is – en geloven dat ze geld nodig hebben om te leven; vergetend dat we allemaal leven van wat de Aarde ons biedt.
Het leidt ertoe dat mensen hun eigen autonomie en soevereiniteit ‘leren’ vergeten, want ... geld is een contract, waarvan je de tegenpartij – en de tegenwaarde – niet kent!

Het Lucifer Principe

In dit kader (gedenk de zakenpartner van Faustus) is het verstandig om te weten van het werk van Philip Zimbardo.
Hij schreef een boek “The Lucifer Principle”; met de ondertitel “what makes good people go bad”.
Hij legt uit dat “anonimiseren””veralgemeniseren”, “abstractie” en !het gebrek aan uitweg! Leidde tot misdaden zoals de concentratiekampen.
Is de wereld een concentratiekamp wanneer wordt gedaan alsof alles wat je doet door geld wordt bepaald?!

Leef je, of wordt je geleefd?

De centrale vraag is: bepaal jij je leven, of laat jij je leven door anderen bepalen?
Als geld je leven betaalt/bepaalt, dan laat je jouw leven door anderen bepalen/betalen.
Als jij je eigen geld maakt, en je eigen bank vormt, dan bepaal jij je eigen leven.
Gebruik hetzelfde principe als de banken nu gebruiken: de eigen afspraak voor jouw inzet van jouw talenten.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]