9 'Bank' SIG logo

Bank/Bedrog

LotusBank-Intro-009
 • Van wie is het geld waarmee je waren koopt?
 • Zolang dat geld niet van jou is, ben je bekocht.

De banken die geld maken zijn privé banken; die een monopolie hebben op het maken van geld.
Dat ‘recht’ wordt ze door ‘de staat’ gegeven; dus is in feite ‘goedgekeurd’ door ‘de bevolking’.
In de Verenigde Staten is de bevolking vrij om haar eigen geld te maken.
In plaats daarvan maakt een privé bedrijf, De U$A, het geld via een privébank, de FRB, met een privé incassobureau, de IRS.

Laten we beginnen met wat een bank is: NIET een instelling van het algemene belang.
Er is veel voor te zeggen om banken te de-privatiseren (privare (Latijn) is roven).

Banca

Het woord “Bank” komt van het Italiaanse word “Banca” - in feite de tafel - van de geldwisselaars.
Het woord “Bankroet” komt van het in elkaar slaan van een banca die niet uitbetalen kon.
Het hele principe van bankieren heeft te maken met handel; zeehandel en karavanen.
Het hele principe van handel heeft te maken met het verzekeren van behouden aankomst.

Bank, verzekering, geld en handel komen daarin allemaal samen.
Breng nog even in herinnering, dat dit een heel ander principe is dan boeren (boerderij).
En denk even terug aan de rij van soorten wetmatigheden; Bankieren is categorie 4.
Nogmaals: de ‘wereld’ van geld, banken en handel geldt daarmee NIET voor mensen.

We kunnen ons ons leven voorstellen in een metafoor; we leven allemaal in een aquarium, op Aarde. Soms wordt Aarde vergeleken met een Ruimteschip, waarop we allemaal reizen. Er zijn mensen die het graag met een Holodeck vergelijken; een wereldomvattend video-spel voor het leren omgaan met Vrije Keuze op aarde, en het  be-leven van schepping.

Haaienvijver

Het beeld van een aquarium helpt om de rol van een bank te begrijpen: die vult het aquarium met water – “liquide middelen”.
Daardoor kunnen mensen zwemmen in het geld.
Echter, in dit aquarium zwemmen alleen haaien. Geen vissen, maar haaien.

De grootte van de haai is maatgevend voor de hoeveelheid water die in die vis zit. Zoals je weet bestaan wij, net als vissen en haaien, voor het grootste gedeelte uit water. Hoe groter de haai, des te meer water die bevat.
Zoals je weet zijn alle haaien omringd door water; ze worden niet groter door dat water te drinken; ze worden groter door andere haaien te eten.

De enige manier waarop de ene haai groter kan worden, is door een andere haai op te eten. Je kan alleen maar méér bankgeld ‘krijgen’ door het van anderen af te pakken: parasiteren.

  Je kan jezelf alleen verrijken, door anderen te verarmen.
  Want ... de hoeveelheid geld, wordt bepaald en beperkt door de geldbank.

Veel mensen leven voor geld.
Mensen doen van alles voor geld, wat ze zonder geld zouden nalaten.
Geld maakt mensen tot slaven; geldslaven.
Geld heeft geen eigen waarde; maar mensen verliezen zo hun eigenwaarde.

Geld is een bijgeloof (“Waar je in gelooft, moet je aangeloven”)
Rijkdom houdt armoede in stand: rijkdom bestaat alléén maar ten koste van armoede; want de hoeveelheid geld staat vast; die wordt door de banken bepaald...

Rijkdom (en armoede) zijn het gevolg van respect(loosheid) voor andere mensen.
De basis is  niet ‘economie’, maar psychologie.
Rijkdom is armoede.
Want de hoeveelheid geld wordt door de geldbanken bepaald.

Je geld is nooit ‘jouw’ geld, maar steeds bankgeld.
Het water in het aquarium – de liquide middelen – is door geldbanken gemaakt.
Daarbij zorgen die geldbanken er voor dat het aquarium nogal droog is.
Er zit een te laag waterniveau waardoor al die haaien als haringen, als sardines tegen elkaar zitten.

Op die manier zetten de banken via bankgeld mensen in de samenleving onder druk.
Het maakt dat mensen op elkaar parasiteren, doordat ze in, aan, bankgeld geloven.

Zodra je door hebt hoe dat zit, met dat aquarium, dan kan je ook gemakkelijker begrijpen waarom zo veel mensen zich zo ongemakkelijk voelen met geld.
Zeker, er zijn de mensen die zeggen dat het gemakkelijk is, waardevol.
Sommigen zeggen dat het “Energie” is; enkelen zeggen ‘dat het nu eenmaal bestaat’, dus ook ‘een schepping van god is’.
Het verhaal van het Gouden Kalf is hiervoor al beschreven; in het onderdeel over “geld”. Het is niet godgegeven; het is bankgeld; met haar eigen privé-wet.

Fopgeld

Vroeger stond op de bankbiljetten dat het geld van de Nederlandse bank was.
Het maakte dus niet uit wie het had, van wie je het kreeg en aan wie je het uitgaf.
Al het geld in je zak, hoeveel dat ook was, was niet van jou maar van de bank.
Tegenwoordig is dat op de bankbiljetten niet meer te lezen.

Maar de situatie is niet veranderd.
Je kan nooit zeggen dat JIJ geld hebt; en ook niet dat iets wat je met bankgeld koopt JOUW bezit is.

Het boek “They Own it All (Including You)” vat dat goed samen.
Dat legt uit dat JIJ niets kan kopen met Geld wat niet van JOU is.
Daar lees je ook de uitleg: geld is een contract; en in het gebruik van het geld onderwerp jij je aan een contract, en dus aan zeggenschap van een ander.
Het boek is geschreven door 2 artsen die hebben gekeken waar gezond- en ongezondheid vandaan komt. Geld is daarin een belangrijke factor.

Het grote probleem met geld is dat het je ondergeschikt maakt aan degene die het geld uitgaf. Juridisch-technisch heet dat “Subrogatie”.
Winston Shrout heeft dit goed uitgezocht en in een serie lezingen uitgelegd.
Je bent dus ondergeschikt, je bent dienaar geworden van die ‘tempel’, maar die tempel is eigenaar van al het geld met als gevolg dat als jij denkt met geld wat te kopen, dan dat wat je koopt is ondergeschikt aan dat contract wat jij al hebt met die bank.

In feite wordt de bank zo eigenaar van alles wat je voor geld doet en met geld koopt. Het is een interessant boek “They own it all including you”.  Je denkt dat je vrij bent maar je zit onder contract en je denkt dat je wat koopt maar in feite wordt het eigendom van de bank.

Geld-contract

In feite zit daar een uitgebreid samenspel achter.
Het principe is heel simpel; als jij geld gebruikt dan werkt het onder contract.
Maar omdat je onder contract bent dan is automatisch jouw vrije keuze en de manier waarop je de dingen kan doen is ondergeschikt geraakt aan degene die het contract maakt.

Die bank die deze papiertjes drukt is in feite een kapitein aan boord van een schip die bepaalt wat die wil kopen, verkopen of ruilen.
(Geld)Handel valt onder de wetten van de zee.
Je weet dat een kapitein aan boord tegelijkertijd een burgemeester is die mensen mag trouwen, èn hij is rechter die mensen mag laten kielhalen èn hij is bankier, èn hij is ook de priester.
De kapitein vervult al die rollen – voor de reders.
Maar aan boord van het schip is de kapitein allesbepalend: “soeverein”.

Soeverein zijn

We zijn allemaal Soeverein: we hebben allemaal Vrije Keuze.
Dus laten we daar naar leven en dan krijg je ook op basis daarvan weet dat als jij de kapitein bent aan boord van jouw schip en technisch bij het geboorteregister (“birthing”) dan krijg je ook in feite het schip te water laat.
In het Engels vertaalt is het meer expliciet (birth = geboorte/meerplaats).

Vooral over de U$A is nu veel tekst met veel uitleg te vinden.
Als mens ben je voor de staat een “persoon”; in een papieren wereld van geld.
De staat is een onderneming; een bedrijf; in de werkelijk van geld en papieren.
Maar voor dat bedrijf ben jij ook een bedrijf; je naam wordt met KAPITALEN (hoofdletters) gespeld, om aan te geven dat je Kapitaal vertegenwoordigt als bedrijf, voor dat bedrijf van de staat.

In het banksysteem wordt jij gewoon beschouwd als bedrijf, een schip, maar omdat jij je schip niet claimt, geld je (formeel) als dood of als verloren op zee ...
Het is zaak om die situatie om te keren. Claim je schip/bedrijf.
Zodra je weet dat jij kapitein bent in jouw schip, dat jij soeverein bent, dan kan je op basis daarvan je eigen bank maken. Dat is het principe waar de Lotusbank op is gebaseerd.

Op het internet is steeds meer over de achtergronden van het bankbedrijf te vinden.
Want die geldbanken zijn op gezet door een groep van mensen als een geloofsysteem.
Het principe is steeds “waarin je gelooft moet je aangeloven”.
Het is een geloofszaak; dat heeft te maken met religies.

Het heeft ook te maken met de relatie tussen christenen en joden; dat heeft een lange historie.
De christenen in Europa hebben indertijd aan de joden verboden om gildeberoepen uit oefenen, om land te hebben en om op het land te werken.
De joden moesten daardoor andere beroepen ontwikkelen.
Ze moesten met hun intellect werken. Ze zijn met symbolen gaan werken. Bankgeld.

Besef dat het verhaal nog steeds over geloof gaat: het hele banksysteem is gebaseerd op de Bijbel, specifiek: een aantal expliciete codes in de Bijbel.
Besef dat (in de U$A) een rechtbank een geldbank is.
Besef dat de ritualen van de rechtbank die zijn van een kerk.

Besef dat een kerk (basiliek) een rechtzaal van het hof is.
Politiek, geloof, en geld zijn direct met elkaar verweven.
Dat speelt op dit moment ook een rol, in het samenspel tussen de stadstaten Vaticaan, London city and Washington DC (Geloof, Geld, Geweld).
Dat is een verhaal op zich.

In ieder geval is een bank een geloofsysteem, wat wordt gebruikt om het leven van (veel) mensen te bepalen; door het uitgeven van groene papiertjes; of van welke kleur dan ook.
Je kan je leven daar door laten bepalen; of je kan begrijpen wat hier speelt, en je leven zelf (weer) beppalen.

Banken ‘geven’ mensen geld; om het later weer terug te eisen.
Ze eisen zelfs meer dan dat: ze vragen rente.
Maar ... rente, is geld dat nooit gedrukt is.
Het rentepercentage van de banken, is het percentage van mensen dat failliet gaat.

Bankgeld is niet alleen parasitair, maar ook sociaal-destructief.

Mensen betalen het rentepercentage uit eigen keuze.
Uit eigen keuze verplichten ze zich om meer te betalen dan ze leenden; zelfs meer dan ze kunnen terugbetalen (“rente is geld wat nooit is gedrukt”).
Ze verplichten zichzelf tot iets wat ze niet kunnen, omdat ze de achtergronden van het bankgeld niet kennen (in feite, omdat ze zich daar  niet voor interesseren).
Ze ‘geloven’ dat het wel goed zit’.

Die goedgelovigheid kost ze hun leven.
Ze gaan er niet dood aan.
Maar ze leven de rest van hun leven als slaven; geldslaven.

Afhankelijkheidsystemen

Het banksysteem combineert geloof in geld, met gezag en geweld.
Politiek, combineert (te) vaak misleiding en misbruik.
(Te) Vaak is dat erop gebaseerd dat mensen hun eigen vermogen niet leren kennen, en daardoor niet gebruiken.
Opvoeding, opleiding en ondernemingen zijn gericht op, en gereguleerd door (geloof in) geld; en gehoorzaamheid aan ‘gezag’. Alweer, dat samenspel van geld geweld en gezag, in een andere ‘vermomming’.

  Onwetendheid is een vorm van on-bewustzijn; en pas als je weet dat geld alleen maar gekleurd papier is – zonder eigen waarde – dan kan je ontdekken dat de enige waarde die geld heeft, de waarde is die je eraan geeft. Door je verplichting (uit vrije wil) om voor geld te werken, in plaats van te leven van de Aarde, door de Aarde te verzorgen.

Bankgeld krijgt haar waarde alleen doordat JIJ je eraan verplicht.
Jij verplicht je te werken, voor andere mensen, om het geld terug te betalen aan de banken.
Oftewel: de banken betalen mensen; de mensen werken voor elkaar (het maak niet uit wat ze doen; het blijft bedelen/beroven), om dat geld terug te betalen aan de bank.
De geld bank krijgt alleen maar terug wat de geldbank uitgeeft: gekleurde papiertjes.

Maar ondertussen parasiteren alle mensen op elkaar; en “het rentepercentage is het percentage mensen dat failliet gaat”.
Het bankgeldsysteem is een parasitair systeem.
De slavernij is niet afgeschaft; wetten bepalen je wil, en banken bepalen je waarde, en geloof gaat niet over geloof in jezelf.
Geloof in jezelf, eigenwaarde, en goede verstandhouding zijn de remedie.

Op dit moment bepaalt het geloof in geld van de meeste mensen hun leven.
Er zijn andere mensen die daar van leven.
Jouw verplichting aan de banken bepaalt je verdere leven (je werkt de rest van je leven voor geld).
Terwijl anderen daaraan verdienen. Een (geld)slavensysteem.

Jij verplicht jezelf, door geld te (willen) gebruiken.
Het bank-/geld-systeem is parasitair, met een kleine groep die daarop parasiteert.

 • Draai het om en zet je eigen bank op.

Als je gaat kijken naar de basis van de geldbanken, dan vind je daarachter een privé wet: de Uniform Commercial Code (UCC).
Mensen geloven dat wetten voor hen gelden; in feite zijn wetten alleen maar een geloof.
De wereldbevolking is zonder dat die dat weet onderhavig aan een privé-wet.

“The Corporation”

Het bedrijfsleven wordt bepaald door een wet die was ontwikkeld voor slaven.
Lees het boek “The Corporation”, dan kan je lezen dat een Corporatie is te vergelijken met een plantage.
De aandeelhouders zijn de slavenhouders.
Aandeelhouders kopen en verkopen hele bedrijven of delen van bedrijven (als ‘aandelen’), inclusief alle mensen.
De mensen in de bedrijven werken voor geld; en kunnen ook vlot worden ontslagen.
Bedrijven (Corporations) zijn bij de wet verplicht (in de U$A) om voor de aandeelhouders geld te verdienen; het maakt niet uit hoe.
Het gevolg is dat Corporations onverantwoordelijk zijn; dat is ook te zien aan de massale vernietiging van de Aarde.

  (Die problemen houden direct op zodra iedereen eigenaar is van geld.)

Het is echter niet een wilde-westen gebeuren van de U$A.
De grondgedachte is in Nederland ontwikkeld.
De Corporation is indertijd opgezet in Amsterdam, op basis van het model van een handelsschip; samen met het beeld van slavenhouders van een plantage.

Response-ability

“De enige juridische verplichting voor Corporation is het geld verdienen voor aandeelhouders”.
Dat bevat een ontkoppeling van verantwoordelijkheid.
Aandeelhouders mogen op basis van geld besluiten nemen, een andere directie aanstellen, personeel huren/ontslaan, en kopen/verkopen. Maar ze staan zelf steeds (juridisch) ‘buiten schot’. Daar zit veel onverantwoordelijkheid in.

  Het Engelse woord respons-ability is mooier.
  “Kan je omgaan met de dingen die je doet?”

Werk je in een Corporation, dan werk je voor geld.
De hiërarchie wordt bepaald door geld.
Het onverantwoordelijk gedrag van de mens(heid) op Aarde, is direct gekoppeld aan ‘geld’.
De oplossing ligt erin om hiet te werken voor geld (afhankelijkheid van geld), maar door het investeren van EigenWaarde, uit Vrije Keuze.

Het begrijpen van het principe van pivatiseren geeft belangrijk inzicht.
Voor gemeenschappelijke bedrijven hebben we de tegenhanger nodig.
We hebben een bedrijfsvorm nidig waarin elke betrokkene aandeel heeft.
Mar vooral. waarin buitenstaanders geen zeggenschap hebben over bedrijf.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
[1 OpeningsBijeenkomst]
[2 Paradijs Planten]
[3 BankGeld]
[4 EiGenDom]
[5 Betrokkenheid]
[6 Wetsvormen]
[7 Bijgeloof]
[8 'Geld']
[9 'Bank']
[10 wAarde]
[11 Geld'igheid]
[12 Leven van het Land]
[13 Overeenkomsten]
[14 wAardeBank]
[15 Afsprakenregister]
[16 Paradijs]
[17 WerkPrincipes]
[18 Oplossingen]
[19 Achtergronden]
[20 Praktijk]
[21 Parasiteren]
[22 wAarde]
[23 Piraterij]
[24 BeLASTing Verlichting]
[25 Ontwaarding]
[26 ZelfStudie]
[27 Doe Het Zelf]
[28 ZelfGenezing]
[29 De Oplossing]
[30 JIJ]