"Basis-Inkomen" planting-paradise(t)

Basis Inkomen = levensvergoeding

Basisinkomen is geen recht; het is een verplichting van elke maatschappij.
Aan alle mensen die gn eigen grond hebben, is vergoeding verschuldigd.
Van nature, is de Aarde van niemand; iedereen kan gebruik maken van Aarde.
Aarde voedt alle vormen van leven, en mensen vinden op Aarde de materialen voor huisvesting en kleding; alles gratis.

Sommige mensen ontnemen andere mensen toegang tot de Aarde.
Dat, wat van en voor iedereen is, wordt gemonopoliseerd; vaak onder bedreiging van geweld en dood.
Het gevolg is dat die anderen gebrek hebben aan voeding, materialen voor huisvesting en kleding, en levenservaring op en met de Aarde.
Degenen die deze anderen hun natuurlijke vermogens ontnemen, zijn verplicht hen daarvoor te vergoeden.

Zogenaamde regeringen en zogenaamde overheden die een land monopoliseren, koloniseren in feite het land waar de mensen zelf in leven.
Kolonisatie is landroof, met het ontnemen van vrijheid van de mensen (en dieren) die daar wonen.
Landroof werd in Europa indertijd grootschalig gedaan door de plunderende Vikingen.
Inmiddels zijn die in veel landen neergestreken en gevestigd als ‘de overheid’ en ‘de belasting’.

Het is pas als je kijkt naar de historie van de Aarde, en de mensheid, dat is te zien welke misdaad hier begaan wordt.
Door het afpakken van het land, wordt gedaan alsof alle mensen die daar leven moeten betalen om te overleven.
Dit is duidelijk te zien in Engeland, als Doomsday: het land wat van iedereen was ‘werd onteigend’, en in pacht ‘teruggegeven’.
Dit werd gedaan door een kleine groep vikingen, die nog steeds als parasiten in dat land leven.

Terugkijkend in de geschiedenis is duidelijk dat de Aarde al bestond vr het ontstaan van de mensheid.
De Aarde is van niemand; en de Aarde voedt alle vormen van leven; gratis.
Iemand die grond wil monopoliseren moet mensen en dieren verdrijven, en hen door complete vergoeding daarvoor compenseren.
Een staat die eigendom claimt van de grond, is verplicht om de mensen die daar wonen compensatie te geven:

  1. de bewoners hebben recht op gratis voeding van hun keuze; ter vervanging van het voedsel wat ze zelf niet (meer) kunnen verbouwen
  2. De bewoners hebben recht op gratis kleding, materialen en instrumenten ter vervanging van alle materialen die ze zouden kunnen verbouwen os vinden in de natuur.
  3. De bewoners hebben recht op alle materialen en instrumenten om woningen en apparaten te bouwen, gratis, ter vervanging van alle materialen die zij anders op de Aarde zouden kunnen vinden en met anderen zouden kunnen ruilen.
  4. De bewoners hebben recht op gratis transport, en onderwijs, ter compensatie voor de leerervaring die ze anders zouden hebben met de Aarde, alle vormen van leven in hun omgeving, en alle anderen met wie ze anders via uitruil contact zouden hebben.

Kortom, een belastende ‘regering’ is verplicht te verstrekken:

  1. gratis voeding
  2. gratis kleding
  3. gratis onderdak
  4. gratis onderwijs, cultuur, sociale ondersteuning en internationale uitruil.

Belangrijker is dat de betreffende bevolking beseft dat een belastende regering parasitair is.
Het is zaak om soeverein te zijn, en de regering direct door zelfbestuur te vervangen.
Daarin kiezen de bewoners zelf, vormen zelf partij, vormen zelf de regering, en besluiten zelf welke wette ze willen naleven.
Vanaf dat moment is ook duidelijk dat elke soevereine bewoner aandeelhebber is in de regering, en daarmee aandeelhebber is in de bank, en daarmee aandeel heeft in de winst die de bevolking als geheel produceert: de samenleving leeft dan in overvloed, en niet onder belasting.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]