Concepten planting-paradise(t)

In deze serie CONCEPTEN komen gedachten aan bod, die om doordenken lijken te vragen.
Het gaat niet zozeer over ‘geld’, maar vooral over waarde (gemeenschap).
Het gaat niet over kopen, maar vooral over ondersteunen (symbiose).
Ik besef dat op Aarde niets te koop is - ook al doen veel mensen nog alsof dat wel het geval is.

De Aarde is van NIEMAND; en alle vormen van leven eten, gratis, van de Aarde.
Het idee van eigendom, en kopen, en belasting is in die zin onzin; de “economie” die zo denkt is ...onzin.
Wat we nodig hebben is een eco-economie (ecologie), die kwantiteiten van geld weer herleidt naar kwaliteiten van Eigen-Waarde.
Dat is wat het oorspronkelijke woord ekonomie (“oikonomia”) betekende bij de oude Grieken: het ‘huishoudboekje’ voor de boerderij voor het afstemmen van voorraden van zaden en oogst, voor het voeden van dieren en mensen; rekening houdend met veranderingen van het weer en de seizoenen.

De Concepten vertegenwoordigen puzzels, raadsels, gedachten die een oplossing zoeken.
De Essays werken dat verder uit, als een verkenning, of een ‘probeersel’.
Mogelijk, hopelijk, leidt dat tot Realisaties; inzichten die iets duidelijk maken.
Idealiter leidt dat dan tot conclusies, Voorstellen die ons verder helpen.
 

Concept:
Essays
Realisaties;
Voorstellen

Hieronder is een lijst van Concepten te vinden; deze is steeds ‘in de maak’.
Bij elk concept staan, of komen, Essays, die uitwerken wat bedoeld wordt.
Vanuit die Essays onstaan mogelijk, hopelijk Realisaties; bruibare inzichten.
De bedoeling is dat dit leidt tot bruikbare Voorstellen voor praktische gedachten.

Concept:
Essays
Realisaties:
Voorstellen:

Is het mogelijk om een cultuur te hebben ZONDER geld?
ZelfBankieren
Alléén voor Soevereinen, en GemeenschapVorming
doe mee in de AardeBank/LotusBank.

Concept:
Essays
Realisaties:
Voorstellen:

De geld’kul’tuur is ziek(makend)

Concept:
Essays
Realisaties:
Voorstellen:

ecoLogica - van economie naar eco-economie

Concept:
Essays
Realisaties:
Voorstellen:

Kul’turele Uitverkoop
Watertrappend verzuipen

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]