Essays planting-paradise(t)

Deze serie Essays begon vanuit het zoeken naar antwoorden op een aantal vragen.
Of waren het constateringen, of misschien alleen maar vermoedens?
In elk geval, gedachten die om doordenken leken te vragen.
Voor het vinden van oplossingen, verbeteringen?, voor ons samen-leven:

 1. De Natuur voedt alle vormen van leven, gratis
 2. Samenleving (symbiose) =/= (parasitair) maatschappij
 3. Kamer van Koophandel =?= ‘Belasting’dienst-dienst.
 4. Overheid =:= Onderheid.

Inmiddels zijn deze Essays hier te vinden:

Deze Essays verkennen een Concept, en ze leiden tot Realisaties, en Voorstellen.
Ze zijn allemaal gebaseerd op het besef dat Sasmenleving een Doe Het Zelf Zaak is..
Als JIJ niet voor je eigen leven zorgt, doet een ander dat voor je; en heb je géén eigen leven.

- - -

Deze webzaait, en deze Essays zijn ontstaan vanuit een behoefte in mijzelf.
Ik zie dat (te)veel mensen het leven van anderen proberen te bepalen.
Ik zie dat veel mensen daar ongelukkig en verdrietig van worden; en géén eigen leven hebben.
Maar ik meen ook te zien (als arts) dat de gezondheid van de mensheid dardoor wordt verziekt.

Binnen deze serie van Essays, is deze eerste bladzijde vanzelfsprekend ook het eerste Essay (‘probeersel’).
Laat me proberen om de gedachten op een rijtje te zetten, waardoor ik met deze Essays ben begonnen.
Ik formuleer ze hieronder als gedachten, punten van aandacht.
De lijst is incompleet; en de punten zijn aannamen; ‘ter verkenning’.

 • Is onze samenleving ziek?!
  Er is iets fundamenteel mis met onze samenleving.
  Het is alsof mensen steeds harder moeten watertrappelen, om het hoofd oven water te houden.
  Tegelijkertijd is het duidelijk dat, zodra mensen dat lukt, de belasting en banken ‘het water steeds weer dunner maken’.
   
 • Jij bent de oplossing
  “Als je het zelf kan zien, dan kan je er zelf ook wat aan doen”.
  “genezer, genees jezelf”; Partijen, Regeringen en Overheden zijn abstracties; de wereld waarin we leven wordt geschapen door MENSEN: wil je een etere wereld/leefomgeving, dan moetje dat zelf doen.
   
 • Regering =/= Zelfbestuur
  Overheid is in veel landen een parasitair systeem geworden; een vorm van ‘kolonisatie’, in ‘eigen’ land.
  In veel landen laten mensen dat gebeuren, omdat ze direct of indirect met dood, geweld of vrijheidsberoving worden bedeigd; ook in Nederland is dat het geval
  .
 • Overheid = Onderheid
  Kiezer => Partij => Regering => Wetten.
  De wetten die de regering maakt gelden per definitie aléén voor de overheid; de groep van mensen die de regering dient - in feite is het de onderheid.
  Per definitie gelden wetten niet voor mensen die de wetten zelf niet hebben gemaakt; want anders zou dat wilsbepaling of wilsovername zijn, dus slavernij, en ‘dat is verboden’.
   
 • Samenleving =/= Maatschappij
  Een maatschappij is een werkonderneming; ‘de overheid’ doet alsof de samenleving een productiewerkplaats is (omdat de overheid parasiteert: haar inkomen komt (via Belasting) van het werk van anderen)
   
 •  
 • Belasting :: Verlichting
  Belasting is een parasitair systeem; “de plunderende vikingen vestigden hebben zich blijvend gevestigd’.
  Het gaat niet meer om delen van natuurlijke overvloed, maar om gedwongen prestatie (slavernij) via indirecte drukmiddelen (een ‘ruitersporenmodel’).
   
 • Opgeblazen inflatie opblazen
  Men spreekt over “inflatie”, maar inflatie is hetzelfde als overproductie van bankgeld: er wordt teveel bankgeld gedrukt.
  Er is dus geen enkele grond voor inflatie: hou de geldvoorraad constant; (en gebruik aandelen voor gerealiseerde meerwaarde)..
   
 • Tweeverdieners = tweeverliezers
  Ouders in gezinnen moeten nu vaak beide een baan, (of banen), hebben om te kunnen (over)leven).
  Niet het ‘gezin’ maar de ‘gemeenschap is de basis van de samenleving; mensen leven beter als ze elkaar ondersteunen.
   
 • Werkloosheid = Cultuur
  In ons lichaam werkt alleen maar een kleine groep van spieren op één moment (de “Agonisten”); per definitie doet meer dan de helft (“de Antagonisten”) op elk moment ‘niets’.
  Het zijn de organen die niet (over)belast worden, die de lichaamsgezondheid onderhouden en onderbouwen.

Het is duidelijk dat een accent is verschiven: het gaat nietlanmger over samenleving, maar maatschappij.
Wist je dat de overheid, en elke gemeente, is ingeschrevn in de Kamer van Koophandel als handelsondernememing?
Is de Kamer van Koophandel zelf, om de vicieuze cirkel compleet te maken, ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

 

Overheid, gemeenten, bedrijven en personen zijn nu allemaal ingeschreven in het handelsregister; waarbij de inschrijvingsgegevens door de belastingdienst werden aangeleverd.

 

De oveheid is al lang geen orgaan meer van de samenleving; maar een apparaat, eenhandelsoonderneming; wat via arbeidsdruk en belasting geld int, en dat uitgeeft over de hele wereld.

 

Er wordt gesproken over arbeidspicht, en werkloosheid; terwijl we in het lichaam zien dat de cellen nooit allemaal tegelijkertijd werken.  Net als bij de spieren, werkt de helft niet terwijl de andere helft werkt. Net als voor alle spieren in ons lichaam, de meeste spieren doen weinig op momenten dat een paar spieren veel doen. Het is niet meer dan logisch dat er werkloosheid is. Het is wat anders dat dit wordt verweten aan de mensen. Dat zij géén werk kunnen doen, omdat er geen werk is. (In feite verraadt het dat het niet gaat om ‘arbeidstherapie’, maar over ‘slavenarbeid’.

 

Het is deze serie van gedachten die mede de basis vormen voor deze serie van Essays, met als kernelementen:
 

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]