Ga niet Watertrappend ten onder planting-paradise(t)

Deze kul’tuur gaat ten onder aan haar eigen ongeldige (bij)geloof.
Het geloof in geld maakt deze samenleving kapot.
Mensen proberen, steeds meer, ‘aan elkaar te verdienen’; en verarmen daardoor elkaar (“armoedzaaien”).
Ze moeten daardoor elk steeds harder werken ‘om het hoofd boven water te houden’.

Dat roept het beeld op van een samenleving van watertrappende mensen.
Iedereen is hard aan het watertrappen, “het water staat hen tot aan de lippen”.
Sommigen “proberen hun kop boven water te houden” door onderen te onder-drukken.
En, ‘als het mensen net lukt om te blijven drijven, maken de banken de spoeling (het water) dunner’.

Het punt is dat mensen elkaar beconcurreren om het (te weinige) beschikbare geld.
Het maakt dat de hele samenleving verandert in een hongerige troep jakhalzen of wolven.
Als ze niets te eten krijgen, vliegen ze elkaar naar de strot, en vreten elkaar op.
Op die manier staan in de competitiemaatschappij mensen elkaar naar het leven.

Dat komt, doordat banken stelselmatig te weinig geld drukken.
Dat hangt samen met het idee dat geld, goud,haar waarde zou ontlenen aan schaarste.
Dat is niet, nooit het geval; hoeveel/-weinig goud er ook is: goud kan je NIET eten.
In plaats darvan leven we altijd, allemaal, van de overvloed van de Aarde.

We leven niet om elkaar te beconcurreren over goud/geld/getallen/ als symbolen van schaarste.
We leven allemaal van de natuurlijke overvloed van de rijkdommen van de Aarde.
Het idee dat je geld nodig zou hebben om te leven, te overleven, is bedrog: misleiding.
Waar het om gaat is dat je weet dat je leeft van de Aarde, en dat (de Aarde) verzorgt.

De waarde van Aarde (naruurlijke overvloed) en bankgeld (kunstmatige schaarste) staan tegenover elkaar.
Natuurlijke overvloed is een direct gevolg van het samenspel van en met de seizoenen op/nen/met/van de Aarde.
Bankgeld is een symbool, een illusie, een symptoom, van het parasiteren van mensen op mensen.
Dat, in feite is het enige probleem: monopoliseren; mensen die andere mensen niets gunnen.

Misschien is het handiger om het naar een meer fundamenteel niveau te herleiden.
Het komt doordat mensen niet beleven, be-leven, dat ze deel zijn van de mensheid.
Met daarbij het gebrek aan besef dat de mensheid de Aarde nu sloopt; maar net zo gemakkelijk kan verzorgen.
Het gaat er niet om dat mensen elkaar beconcurreren, maar met elkaar samen leren leven/werken.

Dat is te doen door iedereen, bij geboorte te geven wat ze hun leven lang nodig hebben.
Dat is heel gemakkelijk te doen: mensen worden steeds geboren, terwijls steeds mensen sterven.
Dat wat de ene diende en wordt achtergelaten, kan de andere uitstekend gebruiken.
Er is geen enkele reden om voor land/huizen/inboedel/materialen te betalen; ‘een doodshemd heeft geen zakken’:

Dat wat de (dode) ene niet meeneemt; kan de (nieuwgeboren) ander gebruiken.
Erfenisbelasting is symptoom van parasitisme; kapitaalvernietiging en (eigen)waardeverlies.
Zoals we goederen doorgeven van de een naar de ander, kunnen we dat ook doen met geld.
In ZelfBankieren staat beschreven dat elk van ons een kapitaal vertegenwoordigt.

Dat houdt in dat je bij geboorte dat kapitaal direct kan krijgen; en je leven lang daarvan kan leven.
Maar ook, dat alles wat je  doet leidt tot MeerWaarde, WaardeRing, en AanDelen van nieuwe vermogens.
Het gevolg is dat door alles wat je doet, overvloed steeds meer toeneemt.
Je Geld’, en je AanDelen, vormen samen je vermogen; in de gemeenschap (niet voor de Aarde).

Het is de tegenhanger van de moraal van watertrappen; “pompen of verzuipen’.
Het is de aanpak van het karnen van boter: het klontje wat op de melk blijft drijven.
Het is meer betekenisvol om te denken in termen van zaaien, en oogsten.
Voor elke graankorrel die geplant wordt, groeit er een hele are.

Bij je geboorte krijg je direct op nam gesteld dewaarde die leven in de gemeenschap heeft; je leefgeld.
Alle succesvolle projecten waaraan je meedoet (open inschrijving) zijn je AanDelen.
EigenWaarde, Meerwaarde, WaardeRing en AanDelen zijn de waardematen voor de hele samenleving.
Nieuwe vondsten en uitvindingen kunnen met andere samenlevingen worden gedeeld.

Kortom, je hoeft nooit te werken voor geld; je werkt nooit om te kunnen (over)leven.
Je leefgeld volstaat om alles te kopen wat je nodig hebt om te (over)leven.
Je deelname in projecten geeft je AanDelen, om in/uit overvloed te kunnen leven.
De meerwaarde die je in/met/als de samenleving genereert, delen we met alle vormen van leven.

Opvallend is dat dit exact hetzelfde is wat we in onze samenleving nu al beleven.
Het enige verschil is dat je zelf eigenaar bent van het geld en de bank van de samenleving.
En dat je direct bij je geboorte je leefgeld ontvangt, in plaat dat je het afgeeft bij je overlijden.
Het grote verschil is dat je weet dat je leeft als mens in de mensheid; schepper in de schepping
.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]