Geldige Afspraken planting-paradise(t)

Geld is een contract; een afspraak tot werken voor de banken.
Daardoor verlicht de gebruiker van geld zich tot inzet van Tijd van Leven.

Tijd van Leven (Time of Life) is het enige waardebudget wat we hebben.
We zetten dat budget in, op basis van Vrije Keuze; het is onvervreemdbaar.
Het gaat om keuze in betrokkenheid met anderen, en onze omgeving.
Maar ook gaat het erom dat we dat wat we afspreken, daadwerkelijk doen.

Banken schrijven geld uit (maken geld) op basis van JOUW tegenprestatie.
Er is geen enkele reden om de banken de waarde van jouw inzet te laten bepalen.
In plaats daarvan kan je direct je eigen waarde bepalen, door die zelf te beleven.
De/Je meerwaarde wordt bepaald door je waarde in/voor het leven van anderen.

Geld heeft alleen betekenis in de omgang met derden.
Geld is alleen bedoeld om op afstand, anderen te kunnen ondersteunen.
Geld maakt jouw inzet op die manier overdraagbaar; iemand anders doet iets voor je, namens jou.
Geld werkt alleen op die manier als je zelf eigenaar van dat geld bent; als deel van een gemeenschap.

In de verdere uitwerking van de Lotusbank wordt uitgelegd hoe dat werkt.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Geldige Afspraken] [LETS] [surrogaatgeld] [bankgeld] [Wat is Nieuw?!]