LETS planting-paradise(t)

LETS systemen zijn gebaseerd op uitruil van tijd, kennis, kennissen of diensten.
Het gaat steeds om samenwerking: samen kunnen we meer dan alleen.
In LETS wordt er niet gekeken naar meerwaarde die die zo ontstaan kan.
In de toekomst worden hier verdere oplossingen daartoe beschreven.

In de Lotusbank gaan we uit van één waarde-uitruilsysteem: Time of Life (ToL).
‘Je ToL Betalen’, gaat dan over je keuze voor inzet van je Tijd van Leven.
Iedereen heeft een eigen tijd van leven; tijd voor deelname in schepping.
Je kan ToL van niemand afpakken, want dan ben je het direct kwijt..

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Geldige Afspraken] [LETS] [surrogaatgeld] [bankgeld] [Wat is Nieuw?!]