Ontwikkeling planting-paradise(t)

Een serie van 4 artikelen laten de opbouw van Lotusbank zien.
Deze oplossingen zijn/worden gepresenteerd bij de de Lezing.
Onderdelen zijn: Presentatie, Plannen, Projecten, Productie.
De beschrijvingen daarvan zijn hier te vinden:

De 1e Presentatie legde voor dat geld een ziekte is; geldverslaving is ongezond.
Dat komt doordat geld een contract is, waarin je onbedoeld je ‘ziel verkoopt’.
De oplossing ligt erin om zelf je eigen ‘Geld’ en ‘Bank’ te vormen.
Het gaat om 1) eigenWaarde, 2) meerWaarde, 3) waardeRing en 4) aanDelen.

De 2e Presentatie nodigt iedereen uit om zelf invulling hieraan te geven.
Wat wil je realiseren? Wie kan jij, kunnen jou daarbij helpen? Wat is de uitkomst?
We werken daarin toe naar betrouwbare samenwerking, vanuit meerWaarde.
De Lotusbank biedt omgeving om daartoe betrouwbare afspraken te maken.

De 3e Presentatie gaat over het uitwerken van je eigen inbreng.
Daarin verwezenlijk je elk zelf je eigen wensen.
Daarin kan je ook ervaren welke meerwaarde je over en weer hebt.
Zo ontstaat vanzelf waardeRing, de ervaring van wederzijdse ondersteuning.

De 4e Presentatie brengt de resultaten allemaal samen.
Al doende hebben we niet alleen elkaar kunnen helpen.
Al doende hebben we ook een instrument gemaakt om dat te kunnen doen.
Dat instrument, de Lotusbank, kunnen we voor elk verder samenspel gebruiken.

In Ontwikkeling

Zodra de (Drupal) samenwerkwebzaait is opgezet, wordt ook het volgende aangeboden:

  Zaadbank
  directe uitruil van zaden tussen boeren, ook voor niet-boeren

  Leenbank
  Deel met elkaar wat je even/niet(meer) nodig hebt (geld/goederen)

  LiftCentrale
  Zie voorlopig: http://www.thefreewheelers.nl/liftcentrale/liftinvoer.html (niet gerelateerd aan dit project)

  DeelPlek
  Biedt elkaar (de) reumte, voor samenspel/samenwerk/cultuur/rust
   

   De Aarde is van Niemand, de Aarde bestrond al vr dat mensen hier kwamen.
   De Aarde voedt alle vormen van leven, inclusief mense, gratis.
   Niemand is eigenaar van de Aarde, of deel daarvan - op welke manier ook.
   Mensen claimen (net als andere dieren) Territorium; ze worden nooit eigenaar.

De ZaadBank herstelt de integriteit van de Aarden en de zorg voor haar zaden/gewassen/vruchten.
De Leenbank helpt mensen om overvloed  met elkaar te delen.
De Liftcentrale help alle mensen om samen verder te komen.
De Deelplek is gebaseerd op het gegeven dat de allemaal de Aarde delen, met alle vormen van leven.
 

Wat is de bedoeling?

 • Elk zaad wat ik vind kan ik zaaien of een ander geven om te zaaien
 • Elk(e) boek/DVD/CD/object wat ik ‘heb’ is te leen - perfecte verzorging-of-vervang is een eis.
 • Overal waar ik met eigen vervoor heenreis kan je meereizen, als er plek is.
 • Als ik plek heb om te toeven ben je welkom, mist ik je ken als Paradijs-lid.

Hoe werkt het?

 • In de op te zetten database zet ik welke zaden, boeken/boedel, ritten, plek ik heb.
 • Iedereen die ik ken-en-vertrouw als gerenommeerd paradijs.org lid kan intekenen.
 • In overleg is dan te verzorgen dat anderen daar gebruik van kunnen maken.
 • Dat staat dan in de database; en is dus daar vandaan verder leenbaar of ont’leenbaar.

Hoe kan je meedoen?

 • Je MOET erkend autonoom soeverein lid van Paradijs.org zijn
 • Alle overeenkomsten MOETEN verlopen via de Lotusbank (soevereine overeenkomstenregister).
 • Je MOET handelen conform de Spirit-Inn overeenkomst.
 • Je bent volledig verantwoordelijk/aansprakelijk/garant/borg voor perfecte omgang.
   
NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]