Oplossingen planting-paradise(t)

Er zijn veel mensen die de problemen van geld inzien.
Er zijn veel mensen die oplossingen bedachten.

Eigen Buurtboerderij | Wat als het geld instort? | Investeer in Vrienden! | Aandeelhebber

Op deze bladzijde is een overzicht van oplossingen te vinden.
Belangrijker dan dat is de uitnodiging om zelf de oplossing te zijn...

De oplossingen werken alleen maar als ze worden gebruikt.
Daarin wordt geld, zoals we dat nu kennen, niet meer gebruikt.

Iedereen heeft hierin een eigen Vrije Keuze:
“Blijf je geldslaaf, of handel je op basis van eigenWaarde?”

De meest belangrijke oplossing die de LotusBank biedt is de samenwerkplek.
Daarin kan je je eigenwaarde be-leven; ieder heeft daarin een unieke inbreng.

  ZelfBankieren: Word aandeelhebber van je eigen bank.
  Koop aandelen in je huidige bank; of vorm een eigen bank.

  Socionomie, is de aanpak waarin vriendendienst centraal staat.
  Vergelijk het met de samenwerking van cellen, binnen organen.

  Bedrijfsgroep Bankieren is voor financiering binnen bedrijfstakken.
  Die kennen zelf hun behoeften, problemen, oplossingen en wensen.

  Overvloed Investeren gebeurt door anderen direct zelf te helpen.
  Het enige wat daartoe nodig is, is betrouwbare afspraken maken (Lotusbank).

Er zijn veel mensen die oplossingen bedachten voor de problemen van geld.

  Sommigen menen dat het er alleen om gaat de banken te reguleren.
  Anderen denken verder en zien dat geld zelf het probleem is.
  Enkelingen doorzien dat het gaat om betrouwbaar samenspel tussen mensen.
  Hier in de LotusBank staat jouw eigenwaarde centraal: die kan je alleen zelf leren waarderen.

Inspirerende Onderzoekers

Richard Douthwaithe geeft de meest duidelijke visie dat het niet gaat om geld(banken) maar om het uitgeven van je eigen aandelen. bij www.faesta.org zijn zijn publicaties on-line te lezen.

Thomas Greco legt de aandacht op de noodzaak om samen te werken; en legt uit dat bankgeld vooral wordt gebruikt om vermogen en waarde aan een gemeenschap te onttrekken. Zijn serie presentaties is bedoeld om mensen hierover aan het denken te brengen.

Henk Monrobey - laat zien dat je als gemeenschap gebruik kan maken - en als je verstandig bent, gebruik moet maken, van dezelfde reglementen en wetgeven als de grote bedrijven gebruiken voor hun eigen organisaties. CMN (Citizen Multi-National) is de naam die hij daaraan gaf.

Anthony Migchels gaat uit van de optie om lokaal geld te gebruiken. doordat hij dat uitwisselbaar maakt met de euro valt het per definitie onder de wetgeving en bankafspraken die voor de euro gelden. Het is géén autonoom eigen geld. De naam die hij eraan galf is de Gelre. www.gelre-handelsnnetwerken.nl .

Henk van Arkel heeft zich vooral gericht op het uitruilen tussen mensenin groepen. Bij Strohalm, nu Stichting Stro (www.stro.org), heeft hij de Cyclos ontwikkeld, een samenwerksoftware (project.cyclos.org)

Basale oplossingen

1) Wereld Geldcrisis Opvang

Stel je voor: ‘de geldwereld stort in’.
De Lotusbank stelt voor om al die ‘tegoeden’ over te nemen (het is een getal; geld heeft geen waarde).
Het bewezen totale bedrag op de bank wordt genoteerd in Foppen op naam in de Lotusbank.
Alle Foppengebruikers kunnen met elkaar blijven ruilen; nu alleen zonder rente; en alleen als soevereinen.

  De reden waarom de Lotusbank dit kan aanbieden ligt voor de hand: bankgeld is waardeloos.
  Het maakt niet uit of je uitruilt in Foppen of in Bankgeld - het is allebei niets waard.
  Het enige wat je doet is met elkaar afspreken ‘hoeveel van de ene naar de ander schuift’.
  Het verschil is dat je bij de Foppen ziet en weet dat het Fop is.

2) Koop samen de Aandelen op

Het grote probleem met bedrijven is dat ze formeel ‘slavenplantages’ zijn; die kunnen worden verhandeld.
Aandeelhouders parasiteren in plaats dat ze investeren; des te meer bij beursgenoteerde bedrijven.
De oplossing ligt voor de hand: laat alleen medewerkers van bedrijven aandelen kopen (klanten, toeleveraars, medewerkers, dienstenleveraars).
Op het moment dat er winst wordt gemaakt verdrijnt het niet, maar:

 • worden de kosten lager voor de kopers
 • worden de bonussen voor alle medewerkers hoger
 • delen de diensleveraars in de meerwaarde van hun inzet
 • krijgen toeleveraars misschien zelfs nog wat extra’s

3) Koop samen een boerderij vrij

We  leven allemaal van de overvloed van de Aarde; idealiter leven we allemaal direct van het land.
Koop samen met ca 30 mensen elkeen deel van een boerderij; en ‘geef het land terug aan de Aarde’.
Omdat je geen eigendom heb, betaal je geen belasting (“Absolute Trust”); en eet je van eigen grond.
Je bespaart op transport en opslag, en weet zeker dat wat je eet natuurlijk gezond is.

4) Investeer in Vriendschap

Help mensen zonder dat je er voor betaald hoeft te worden, maar deel je talenten in  overvloed.
Door elkaar te helpen, kan je elk en samen meer; meestal zelfs véél meer, héél veel meer zelfs.
Herstel de oude Buurtgemeenschap; verbouw groenten en kruiden in de parken en tuinen.
Laat elkaar weten wat je kan bieden; en deel dat met elkaar zonder geld; puur voor de verrijking.

2e Lotusbank bijeenkomst, 15 januari 2011

Deze inspiraties werden gegeven in de 2e Lotusbank bijeenkomst, 15 januari 2011:

Aantekeningen Ans bij 2e Lotusbankbijeenkomst in Heemstede, 15 januari 2011.

Samenwerksoftware

Geldsystemen zijn alleen nodig in gemeenschappen, waar veel mensen op veel manieren samenwerken. Geld is daarin onbelangrijk; miljoenen jaren leefden mensen samen zonder geld.
Geld is een contRact wat goed samenspel steeds meer in de weg zit doordat banken te vaak en te veel parasitair zijn.
Internet maakt het mogelijk om directe afspraken te maken tussen grote groepen mensen, en op die manier de functie van geld door de onderliggende bedoeling (betrouwbare afspraken/samenwertking) te vervangen.
De Lotusbank heeft een uitstekende server beschikbaar en er is ook uitstekende software die we kunnen gebruiken. Het gaat er nu om dat systeem samen op te zetten en te gebruiken.
De Lotusbank is van alle gebruikers; door samen inzet en vermogen te dragen/delen wordt maximaal profijt bereikt.

 • We gaan inventariseren hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Zelfstandig ondernemen

Kracht van goede ideeën trekt collectiviteit aan; mensen doen grag dingen samen.
Iedereen die meedoet kan de wetmatigheid daarvan ervaren: met herhaalde, grootse resultaten.
Vertrouwen uit gebleken zuiverheid maakt dat een geldbank als tussenschakel voor samenwerken overbodig wordt.
Een geldstroom die dynamisch is en niet statisch/stagnerend, schenkt maximaal profijt voor alle betrokkenen (getuigens het WIR-sukses in Oostenrijk).
Zie de kracht van complementaire economie = regionaal economische kracht met vertrouwen als sleutel.

 • Er zijn al bedrijven die als voorbeeld dienen

Sectorbankieren

Beroepsgroepen weten zelf het beste wat hun behoeften zijn, en waar de risico’sliggen.
In principe kunnen de beroepsgroepen het beste zichzelf helpen doordat de deelnemers elkaar helpen.
Samen hebben kleinere bedrijven een enorm groot kapitaal.
Door in elkaar te investeren, stimuleren ze elkaar en hun werkveld; en zullen ze willen voorkomen dat het met hun bedrijfsgenoten niet goed gaat.

In de 80/90-er jaren werd het ABN Startende Ondernemers–concept geïntroduceerd wat groots uitpakte. Later werd het principe van Sectorbankieren voorgelegd (voornamelijk gericht op de agrarische sector) bij de Rabobank.
Beide ideeën navigeerden voorbij bancaire crisislasten.
Het Lotusprincipe kan dienen als super-navigatie naar nieuw samenlevingsperspectief.

Maatschappelijk Aandeel

Lotusbank is bedoeld als forum; portaal. Het is een gedachtentank, om gezamenlijk oplossingen genereren (Maatschappelijk Verantwoord Aandeelschap, particulieren sparen/inlegggen; vergelijk het met de Triodos en GLS sukses 80-er jaren).
Doordat iedereen aandeelhebber is, is er altijd een onderbouwing voor het collectieve vermogen; is de Lotusbank èn flexiben èn robuurt.

Voorbeeldprojecten

EcoVrede Arnhem bouwt aan sociaal maatschappelijke prioriteiten en trekt daarvoor benodigde expertise aan: zelfverbouw, regionale valuta (Gelre) en m.b.t. de Oudedagverbetering de Zorgflorijn (PGGM, wil naar sociaal kapitaal).
Het grootste probleem met startprojecten is de overschakeling van enthousiasme naar ‘het echte werk’
De eerste fase gaat van over ideeën en gesprekken, het vervolg over uitwerking en materialen.
Net als bij jinge aanplant: de kiem komt met wat water wel uit het zaad; maar heft dan grond nodig.
Paradoxaal is dat weat in onze samenleving juist ontbreekt: de mnensen kunnen niet van de grond leven, en bouwmaterialen zijn niet zelf aan de Aarde worden ontleend.
‘En dan is er nog de belasting’, die bij startende projecten in overleg wel kan worden verlicht; maar vaak vergt dat gesprekken met kennis die in de innovatieprojecten niiet is te vinden en door de belastngdienst niet systematisch wordt aangeboden.

Gevoelsbeleving

Om van een geldbank over te stappen op het investeren op basis van eigenWaarde is een gedachtenomslag nodig. Dat is wat velen zoeken en benoemen als de omslag van ‘oud denken’ naar ‘nieuw denken’. Denken is niet genoeg; Je moet het ook doen. Daarin krijg je te maken met andere mensen met andere kennis. Het gaat erom om dat in jezelf te kunnen realiseren; en waar te maken.

Gevoels be-leving

Het beeld van de Lotus bloem is mooi: de bloem ktrijgt wortels doordat mensen zelf de bank vormen en dragen en het zo voeten in de Aarde geven. De samenwerksoftware is het hart, waarin iedereen gevoel kan delen.

Eigen betrokkenheid be-leven

De Lotusbank is in feite wat de gebruikers van banken en geld zoeken; een uiting van de werkelijke behoefte van de klanten, waar geldbanken zich door kunnen laten inspireren, en van kunnen leren.

Vriendendiensten

Het internet kan nu de directe verbondenheid tussen mensen ondersteunen, waar dat vroeger alleen indirect kon; via hiërarchie. Vooral jongeren zijn daar nu al heel bedreven in, en kunnen dit verder helpen ontwikkelen.

Samen-werken

Samenwerken tussen mensen is op dit moment sterk verbonden met het gebruik van energie, voor het gebruik van motoren. Het gaat niet alleeen om verstandig samenspel, maar ook over verstandig gebruik van energie. We hebben niet alleen een nieuw samenwerksmiddel nodig ter vervanging van geld, maar ook ter vervanging van niet-regenereerbare brandstof. Op het moment is in feite olie de maar voor geld (“oliedollar”).

Toekomst-Visie

Goede vragen worden gevolgd door goede antwoorden. Er worden steeds meer oplossingen voor bankgeld aangeboden; bijvoorbeeld Equi. Ook zijn er steedsmeer gezonde gedachten die in de plaats kunnen komen van de ‘wegwerp’-samenleving; met nieuwe technologie voor betere samenwerking tussen mensen. Dat gaat ook over beter samenspel tussen onze samenleving en de verdere werereldbevolking

Het gaat erom te kunnen anticiperen, op basis van patroonherkenning,met het matchen van nieuwe psychologie met nieuwe technologie (b.v. vrije energie), initiatieven e.d. met daarbij passend perspectief. GPS introductie b.v. viel samen met bewustzijnsdoorbraak; in dergelijke ontwikkeling anticiperen, matchen van product of dienst met potentiële partij(en): waardoor autonavigatie kon worden voorzien.

ETC plan (puntenprincipe) komt naar (ten goede van) arme mensen. (wie ’t meeste punten heeft gespaard krijgt als eerste een vrije energie-apparaat.)
Bij Lotus ook goed in te passen (ruilen).
Er zijn in het proces ook stappen te nemen, samenwerking aan te gaan met overheden en b.v. Philips.
We hebben uiteindelijk geen geld meer nodig omdat we elkaar straks allemaal kennen en zodoende alle benodigde zaken kunnen uitruilen net als je nu ziet bij Lets.

Eigen Inzet

Accent mag meer op Doen komen. Sebastiaan’s plan daarvoor mooi. Munt uit roulatie halen/overhevelen naar nieuwe structuur(en). Database organiseren, geldmedium hoeft er niet tussen; voornamelijk op basis van afspraken- gelijkwaardige waarderingen (eigen gunnen/bepalen van waarde).

Ervaring in Afrika

Werkte in Afrika vooral met jongeren; zijn meer bereid voordelen te zien van andere uitwisselingsstructuren. Microkredieten werken daar niet door de hoge rente. Banken benaderen mensen ipv andersom….

Geldstroom rond immigratieverkeer (familieschenkingen) is drie keer zo groot als gewone geldroulatie: hoe is dit te integreren bij Lotus?!

Kleinschalig Ecologische Samenleving

Betrokkenheid vanuit KES () woonwerkproject (v.a. 2005), inpassen eigen uitwisselingsysteem als b.v. Dammanhur. Diverse kansen, steeds gestrand op geldonmacht. Mensen bij gemeenten gesproken; duidelijke herkenning intentie/doel/zingeving maar nog zonder diepgaande cohesie.

Zijn al veel goede alternatieve structuren (Gelre, Equi, Lets etc.); ervoor waken niet het wiel opnieuw uitvinden, geen nieuwe machtsstructuur(en) en liever verkennen hoe elkaar laagdrempelig aan te vullen/ondersteunen. Wellicht zinvol om, net als bij Equi, basisinkomen te integreren (overvloed scheppen) maar daarnaast ook ruimte voor goodwill- ontwikkeling: ruilen, schenken, vriendendiensten (naar onvoorwaardelijkheid): vraag/aanbod.

Belangrijkste aders eerst bestoken: landbouw, technologie, energie, gezondheid, educatie
Tussenvorm nodig (tzt?) als buffer eerste levensbehoeften – alternatief supermarkt om de hoek – denktank…(aanzet: samenwerking Transition Town-initiatieven?)
Beëindigen van voorwaardelijke schenkingen (subsidies, fondsen, leningen) – van investeerders naar deelhebbers die ook in het profijt delen.
Anticiperen belastingdienst.

Driemaal Huur = Koop

Er zijn veel mensen die op anderen parasiteren door het verhuren van woningen; zelfs woningcorporaties...
Dit lukt, doordat mensen elkaar het gebruik van de Aarde ontzeggen, en de moeten betalen voor wonen.
Mensen die een woning kopen betalen een hypotheek (1x voor de woning, 3x dat bedrag aan de bank).
Stel dat je een analoge regel invoert: betaalde de 3x de prijs van de woning aan huur, dan heb je ‘gekocht’.

Te weinig mensen beseffen dat ze alleen maar bezig zijn om op elkaar te parasiteren.
Mensen verdienen een geld; ze circuleren slechts het beperkte geld wat banken drukten.
Over elke transactie en interactie betalen ze belasting; dat is waarom dit systeem zo bestaat.
Veel van de oever-en-weer betalingen kunnen vervallen; niemand is er werkelijk mee gebaat.

Bouw goede huizen

Stop met minimalistisch denken in het bouwen van huizen; ouw huizen die 500 jaar of meer meegaan.
Het kost nauwelijks meer om huizen van de beste kwaliteit te bouwen; met eigen energievoorziening.
De bouwkosten worden weliswaar hoger, maar de bewoningskosten worden véél lager.
Betaal de kosten van de bouw met de hele dorps-/stadgemeenschap, en schap (ver)koop af.

  Nieuwe dokters betaalde indertijd “goodwill” voor het ’overkopen van een praktijk.
  Over de jaren werden die overnamekosten alleen maar hoger; dokters kochten hypotheken.
  Toen beseften al die dokters dat ze alleen maar bezig waren om de banken te spellen.
  Ze besloten allemaal samen het overkopen van praktijken af te kopen.

   Datzelfde is te doen voor huizen en boerderijen: Vrijkopen van gebouwen en het land.

‘Gratis’ Openbaar Vervoer

Vanzelfsprekend is openbaarvervor nooit gratis: er rijden bussen met chauffeurs; + brandstof + onderhoud.
Er zijn echter studies gedaan die laten zien dat de kosten daarvan in feite heel erg laag zijn.
De kosten van extra personeel + kaartverkoop + kaartjes + controle + administratie is veel duurder.
Vandaar dat steden zoals Hasselt de kosten afkopen waardoor Openbaar Vervoer veel gebruikt wordt

  Mijn interesse in dit onderwerp werd gewekt door een treinconducteur die over een TV uitzending vertelde.
  Kennelijk had een Belgische prof. uitgerekend dat voor fl 1.67 iedereen verder gratis kon reizen.
  De uitzending was lang geleden, maar had indruk gemaakt; maar had kennelijk geen vervolg gekregen.
  Het is aan de gebruikers van Openbaar Vervoer om zich te organiseren om dit te realiseren.

  De directies van die bedrijven leven van de bedragen die specifiek voor hun salaris wordt geïnd.
  Zonder die directie en hun administratie is het Openbaar Vervoer al direct veel goedkoper.
  Zonder de kaartverkoop en kaartcontrole worden de kosten direct weer nog veel lager.
  OV is nu in feite werkverschaffing voor controleurs en directe, die niet nodig zijn voor het vervoer.

Bejaarden Crêche Dorp Gezelligheid

Het kost mensen enorm veel geld en werk dat ze niet meer samenwonen; als (dorps/stam)gemeenschap.
Niet de mens of het gezin maar de gemeenschap is de basis van samenleven; op basis van synergie.
Het zijn juist onze verschillen (naast onze overeenkomst) waardoor we samen meer kunnen dan alleen.
In gemeenschapsverband kunnen we elkaar vrijlaten, maar elkaar ook heel wezenlijk (verder) helpen.

  Van nature groeien we niet alleen in gezinsverband op, maar ook in stam-/gemeenschapsverband.
  Ouderen en jongeren leven daarin samen; famielies leven naast en met elkaar.
  Als iemand er even niet is, dan is er wel ergens en goede buurvriend die even kan en wil helpen.
  En de ouderen houden een oogje op de peuters die leren lopen, en de peuters houden hen vief.

BasisInkomen = OntAarding Compensatie

Het idee van het recht op basisinkomen is gebaseerd op een verplichting van de kant van een overheid.
Zodra aan mensen de vrije toegang tot de Aarde wordt ontzegd, is de monopolierende partij verplicht om compensatie bieden.
Normaliter zouden de mensen hun voeding, materiaal voor kleding, huisvesting en levenservaring onlenen aan hun leven op en met, en reizen over de Aarde.
Een monopoliserende ‘overheid’ is verplicht voeding, kleding, huisvesting en de ontbrekende levenservaring te verzorgen (onderwijs, transport, gezondheidzorg, cultuur).

NavLeft NavUp
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [wAardePolitiek] [SamenSpelPlaats] [SpeelGeld] [Leven Zonder Geld] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight