Overeenkomsten planting-paradise(t)

We werken allemaal samen op basis van overeenkomsten die we ervaren.
Het gaat altijd om gevoelsmatige overeenkomstigheden in onze be-leving.
‘Overeenkomsten’ op papier zijn daar altijd alleen maar een gevolg van.
Hier kan je betrouwbare afspraken maken, voor betrouwbare samenwerking.

Het principe is altijd hetzelfde:

 1. eigenWaarde:
  je bepaalt voor je zelf wat je wilt scheppen, en laat het anderen weten.
 2. meerWaarde:
  over en weer lees je elkaar’s wensen, en ontdek je hoe je elkaar aanvult.
 3. waardeRing:
  daardoor kan je samen meer doen dan alleen; mits je elk je eigen werk doet.
 4. aanDelen:
  daardoor kan je ook zien welk aandeel iedereen heeft in het hele project.

Doordat de Lotusbank niet met geld werkt, is je aandeel gebaseerd op je inzet.
In veel gevallen is niet te voorzien of er resultaat is, of wat de uitkomst kan zijn.
Je kan zo samenwerken in cultuurprojecten, bewustzijnsprojecten, en zo voort.
Je bent vrij om samen te kiezen welk uitruilsysteem daarbij te gebruiken.

 1. De Lotusbank werkt uitsluitend op basis van afspraak; elk is aandeelhebber.
 2. In Lets systemen werk je samen op basis van uitruil van tijd of punten.
 3. In surrogaatgeldystemen (CMN, Cyclos, ...) werk je met Intern Geld
 4. In bankgeldsystemen werk je met belast geld

In ons lichaam is hetzelfde te zien, als deel van ons gezondheidssysteem.

 1. cellen werken altijd op basis van hun eigen gezondheid (eigenWaarde)
 2. organen werken op basis van delen van gemeenschappelijke omgeving (meerWaarde)
 3. lichamen werken op basis van interne kringspromen van gemeenshappelijke waarden (waardeRing)
 4. Mensen, en alle vormen van leven. leven samen op Aarde, en ze leven allemaal op basis van de overvloed van de vruchten van de Aarde, in de voedsel/informatie kringloop.

Hieraan zal nog verdere uitwerking worden gegeven.
Neem contact op met www.delezing.nl om hier meer over te vernemen.
Op de Agenda is daar te zien wanneer de volgende Lotusbankpresentatie gepland is.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Geldige Afspraken] [LETS] [surrogaatgeld] [bankgeld] [Wat is Nieuw?!]