Plannen planting-paradise(t)

In deze afdeling komen gedachten aan bod, in verschillende stadia van conrtetisatie.
Het gaat om 1) Concepten, 2) Essays, 3) Realisaties en 4) Voorstellen.
Elk vertegenwoordigt een volgende stap van concretisatie van gedachten.
Elk vraagt om verdere betrokkenheid van anderen om te kunnen worden gebruikt.

Concepten zijn basisgedachten die nog verder uitgewerkt kunnen worden.
Essays zijn verkenningen van mogelijke begripsvorming - probeersels.
Realisaties zijn de inzichten die daaraan kunnen worden ontleend.
Voorstellen zijn concrete gedachten, met de uitnodig om mee te doen.

Per definitie zijn die vier groepen onderling gekoppeld.
1) Concept => 2) Essay => 3) Realisatie => 4) Voorstel.
Het kan echter best zijn dat een concept meerdere probeersels (Essays) nodig heeft, en tot meerdere inzichten (Realisaties) kan leiden.
Steeds wordt geprobeerd om in de Voorstellen zoveel mogelijk Realisaties samen te brengen.

 
 

 

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]