SpeelGeld planting-paradise(t)

Het Spel-geld Geld Spel

Welkom in een ontdekkingsreis in het GeenGeldSpel van de LotusBank.
Het GéénGeldSpel is een experiement in beleving en samenleving.
Iedere speler krijgt een startkapitaal om een jaar lang mee te spelen.
Het is aan de speler of die dat uitgeeft of investeert, in mensen of zaken.

Aan het meedoen van het spel zijn enkele voorwaarden verbonden.
Elke speler MOET soeverein zijn: response-able voor al eigen doen en laten.
NIEMAND kan iets (ver)kopen wat leeft, of onderdeel is van de Aarde.
En: aan het eind van het jaar verliest het spelgeld alle waarde: het wordt verbrand.

Degenen die aan het geldspel meedoen kunnen samenspelen via de Lotusbank.
Daar is het mogelijk met elkaar te brainstormen, overleggen, onderhandelen en zaken doen.
Alle afspraken die met een  medespeler worden gemaakt worden geregistreerd door 2 getuigen.
Elke speler is gehouden aan de afspraken zoals die in de LotusBank in het register staan beschreven.

Elke maand is er een GeenGeldSpelSpelers bijeeenkomst.
De startbijeenkomst is op 31 december van elk jaar.
Op 24hr wordt het oude spelgeld verbrand; om 00hr van 1 Januari krijgen spelers nieuw spelgeld.
Elke speler krijgt 500.000 eenheden spelgeld, uitgegeven met een code uniek per speler.

In het geldspel kunnen de spelers gebruikmaken van het RSID overschrijvingensysteem.
Daarmee is te bestuderen op welke manier de spelers elkaar in het spel stimuleren.
Al doende leren de spelers hoe ze hun spelgeld optimaal kunnen gebruiken.
Het GeldSpel is daarmee ideaal voor pubers om over EigenWaarde te leren.

Het GeldSpel is wezenlijk anders dan bekende spelen, zoals Monopolie.
In het GeldSpel gaat het om samenSpel, en wederzijdse stimulering.
Ook geeft het spel geen mogelijkheid om geld op te zamelen en te monopoliseren:
aan het eind van elk jaar wordt al het spelgeld voor dat jaar verbrand.

NavLeft NavUp
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [wAardePolitiek] [SamenSpelPlaats] [SpeelGeld] [Leven Zonder Geld] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight