surrogaatgeld planting-paradise(t)

Het is nodig onderscheid te  maken tussen eigen geld en surrogaatgeld.
EigenGeld is gebaseerd op eigenWaarde; surrogaatgeld is gebaseerd op bankgeld.

Eigengeld is een symbool wat wordt afgesproken door mensen met elkaar.
Ze bepalen elk samen wat de waarde is van dat afgesproken symbool.
Het maakt niet uit wat het symbool is (gekleurde veren, schelpen, steentjes, ...).
Belangrijk is alleen dat iedereen weet wanneer meer symbolen worden ingebracht.

  Voorbeelden van eigengeld zijn:

  • geloofsbrieven
  • constitities
  • WIR
  • ...

Surrogaatgeld is een symbool voor een geldsysteem wat al gebruikt wordt.
Daarmee is surrogaatgeld altijd subrogaat aan dat andere geldsysteem.
Als surrogaatgeld aan bankgeld wordt gekoppeld, is het zo ondergeschikt aan banken.
Het gebruik van surrogaatgeld heeft alleen zin als je eigenaar van die bank bent.

  Voorbeelden van surrogaatgeld zijn:

  • CMN
  • Cyclos
  • Gelre
  • ...

In principe zijn al deze systemen echter ook als eigenGeld-systemen te gebruiken, door het te ontkoppelen van bankgeld.

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Geldige Afspraken] [LETS] [surrogaatgeld] [bankgeld] [Wat is Nieuw?!]