VoorWoord planting-paradise(t)

Ik ben met dit project begonnen omdat ik ontdekte dat geld ziek maakt.
Tijdens mijn opleiding tot arts, ontdekte ik hoe ziekmakend geld is.
Veel mensen gaan ziek door het werken voor geld, of door gebrek aan geld.
Mensen sterven door geld-roof en geldverslaving (inclusief het willen verdienen aan ziekte...).

Eerst dacht ik dat ik beterschap kon bieden door een “Financiële Anamnese”:
Door te kijken hoe mensen leven door/voor geld; en “hoe dat is te genezen”.
Ik ontdekte daarbij dat geld zelf een probleem is; zelfs HET probleem is.
Ik ontdekte dat geld géén eigen waarde heeft, maar een (verborgen) contract is.

In het volgende Essay vat ik mijn bevindingen beknopt samen.
Alleen door het zelf te bestuderen kan je beseffen hoe complex het probleem is.
Tegelijkertijd is het probleem in feite heel simpel: geld is gebaseerd op misleiding.
Geld is een bijgeloof; en zodra je dat begrijpt is ook de oplossing beschikbaar.

De oplossing voor geldverslaving is dezelfde als bij elke genezing: zelfgenezing.
In dit geval gaat het on herstel van eigenwaarde, in samenleving.
Dat betekent dat je de oplossing niet alleen, in je eentje, kan bereiken.
De oplossing ligt in het maken van betrouwbare afspraken in omgang met Aarde.

  Alles van Waarde ontlenen we van de Aarde.
  De waarde die we het geven is de waarde die we het geven in ons leven.
  De Aarde voedt alle mensen, en alle vormen van leven.
  De Aarde biedt overvloed: “het land voedt de boer die het land voedt”.

De (geld)problemen die we nu hebben zijn gebaseerd op een omkering van waarden.
Je wordt beschouwd als (geld)slaaf, in plaats dat je eigen uniekheid centraal staat.
Ischrijving in een geboorteregister maakt je tot stukgoed (!) aan boord van het ‘schip van de staat’.
Doordat je dat laat gebeuren kunnen anderen (en geld) je leven bepalen.

Besef echter: “wie betaalt, bepaalt”.
Jij bent de enige die belasting betaalt.
Jij bent degene die de staat van zaken, en de zaken van de staat, instand houdt.
Besef dat, en leer zelf om de staat te vormen (de RegenboogPartij is beschikbaar).

De Lotusbank is opgezet om je te helpen je eigenwaarde te be-leven.
Dat kan je niet alleen doen: samenleven, doe je samen.
Geld heeft alleen betekenis in samenspel met andere mensen: vorm samenleving.
Door dat te begrijpen, kan je je eigen geld en bank vormen.

De basis is, altijd, het leven met en van het land.
De Aarde is van niemand; en op dat gebied is herstel nodig.
Op dezelfde manier moeten openbare diensten ge-de-privatiseerd worden.
Hetzelfde geldt ook voor de regering, en de onderneming die ’staat’ heet...

Waarin was ik terecht gekomen?
Ik was aan een gewone opleiding tot arts begonnen.
Maar ontdekte dat de geneeskunde ziek is, door aan ziekte te willen verdienen.
Vandaar dat ik een oplossing voor die geldverslaving wilde vinden.

Ik heb die gevonden: “de AardeBank”.
Maar de oplossing werkt alleen in samenspel.
Geld is namelijk onpersoonlijk; het is van niemand.
Door dat te begrijpen is de waarde van geld te herstellen: door je eigenWaarde te her-stellen.

De LotusBank is het geneeskundig instrument wat ik daartoe heb ontwikkeld.
Dit Essay legt uit hoe ik daar toe ben gekomen.
Het is alsof ik het wiel opnieuw moet uitvinden.
Dit Essay legt uit wat nodig is, en wat meespeelt.

Het is het verslag en resultaat van een individuële eigen speurtocht.
Het is ook een uitnodiging aan jou om eenzelfde speurtocht te ondernemen.

Ik heb een opa, die bankier was.
Samen met zijn broer had hij een geldbank.
Een bank is een winkel,  net als een ander.
Bij een bank kan je ‘geld’ ‘lenen’, huren.

Daar wordt soms veel ophef van gemaakt.
Bankiers steken zich, als rituaal, goed in het pak.
Ze doen alsof ze belangrijk zijn, en ‘besluiten’ nemen.
Maar in feite is het een 2e-hands handel, in 2e-hands geld.

Het is niet hun geld. maar dat van de ‘nationale’ geldbank.
We komen daar later nog verder op terug (de fop van geld).
Samen met de conclusie: dat je je eigen geld moet maken.
Maar op dit moment denk ik nog even terug aan mijn opa.

Hij heeft niet als deel van zijn ervenis nagelaten hoe je een bank opzet.
Maar hij heeft het wèl gedaan; het zit daarmee in zijn DNA.
Het zit daarmee in mijn bloed, om et zo maar te zeggen.
Maar daar heb ik niets aan; want ik weet niet wat hij weet.

Ik moest dus opnieuw beginnen; vanaf de basis; vanaf nul.
Maar nu, met het besef dat het ànders moet; ter genezing.
Niet gebaseerd op een parasitaire voedselkringloop volgens ‘de wet van de jungle’.
Maar gebaseerd op de celcyclus van leven, en de principes van natuurlijke symbiose.

Alle cellen in ons lichaam communiceren.
De wet van de jungle is anders dan die op school gedoseerd wordt.
"Communiceer en je krijgt voedel, doe je het niet dan ben je voedsel”.
Leven gaat over samenspel: symbiose.

Dat is waar de Aardebank anders is dan de geldbank van mijn opa.
Hij werkte met geld van de landsgeldbank.
Vandaar: “hij was leverancier van een 2e-hands product; detailhandel”.
Waar ik naar zoek is het gezonde product zelf; niet geld, maar waarde.
 

Ik ben daarom gaan kijken wat geld is, en waar het vandaan komt.
het antwoord is simpel: het komt van een gelddrukkerij.
Ik weet nu wat wordt bedoelt met “gelogen alsof het gedrukt is”.
Gelddrukkerij is een vorm van tastbare leugen: ’het Gouden Kalf’.

  Geld is  namelijk slechts een symbool.
  Het heeft van zichzelf geen enkele waarde.
  De enige waarde is "wat de gek ervoor geeft".
  Gek genoeg .. die gek, dat ben jij.

Dat  is waar het verhaal van de Lotusbank over gaat.
De ontdekkingstocht van wat geld is.
En de ont-dekking van de werkelijke waarde van geld: jouw eigenWaarde.
Met dan ook het directe voorstel: laten we samen ons geld  maken.

God heeft wel wat beters te doen dan het aanstellen van koningen.
Koningen worden niet aangesteld door god, maar door het vaticaan.
Het Vaticaan van oudsher een Romeinse bank is; en koningen zijn belastinggaarders.
Door je goedgelovigheid innen koningen nog steeds geld voor de bankiers van Rome.

Zoals men zegt: "Waar je in gelooft moet je aan geloven".
Zodra je beseft dat koningen werken voor geldbankiers, dan begrijp je de essentie.
Dan begrijp je ook waarom de samenleving nog steeds een (geld)slavernij is.
Geldslaven; waarbij wordt gedaan alsof jij leeft voor de regering, en belasting.

In de US hebben ze daar een oplossing voor gevonden.
Ze besloten daat eenvoudig: "we doen er niet meer aan mee".
Alle mensen daar, en alle staten daar, zijn soeverein.
Inmiddels is dat daar drastisch veranderd; door misleiding.

Dat is een onderdeel van het verhaal van de GeldBanksters.
Het verhaal hoe de Anerikanen en Indianen hun vrijheid verloren.
Dat kwam doordat ze in (dus aan) geld gingen geloven.
Met als gevolg dat ze ‘hun ziel voor geld verkochten’.

Dat is wat in het volgende Essay gevat wordt samengevat.
Het is een Essay (een probeersel) om iets te kunnen begrijpen.
Het verhaal is gebaseerd op informatie die (nog) vrij op het www is te vinden.
Maar veel van die informatie is ook, gemanipuleerd; let dus steeds op.

Het gaat er dan ook om, om verder te denken.
Het gaat er niet om, om in/aan anderen te geloven.
Het gaat erom om weer in jezelf te geloven.
En, specifiek, je eigenWaarde te be-leven.

 

Op de volgende bladzijde vat ik de kerngedachten van het hele essay samen.
30 onderwerpen zijn op een rijtje gezet, om te begrijen wat het verschil is tussen geld en waarde.
Dat leidt tot één eenvoudige een directe conclusie:
Het gaat nooit over geld, maar om het maken van betrouwbare overeenkomsten, samen.

Dat is waar het verhaal op uitkomt: alles is op jouw eigenwaarde gebaseerd.
Het gaat erom dat je anderen laat weten wat je bijdrage is aan de mensheid en leven op Aarde.
En dat je daarin met anderen betrouwbaar samen kan werken, om samen een  paradijs te maken.
Waarin de aarde van niemand is, en alle vormen van leven van natuurlijke overvloed leven.

Dat is waarom de Lotusbank (de AardeBank) deel is van het project Paradijs Planten.
We hebben allemaal Vrije Keuze en daarmee de keuze: “Maak je hel of paradijs op Aarde?”.

  In Hel zijn mensen slaaf en parasiteren op elkaar; zoals het geldslavensysteem nu toont.
  In Paradijs zijn mensen bezield en helpen daarin elkaar een maken overvloed die ze delen.
  In Vagevuur dolen mensen rond door besluiteloosheid.
  Het gaat er om uit Vrije Keuze zelf besluiten te kunnen be-leven.

Vandaar dat project LotusBank gekoppeld is aan Project Regenboogpartij.
Daarin is weer te ont-dekken hoe we elkaar daarin hunnen helpen.
“Wil is Wet", “Parlement", "Kiezer = Keizer", "Klant = Koning" leggen dat uit.
Dat kan alleen als je weet wat je eigenwaarde is, en dat (samen) ook beleeft.

 

[Samenvatting]
[VoorWoord]
[Het Boek]
[Conclusie]
NavLeft NavUp
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Samenvatting] [VoorWoord] [Het Boek] [Conclusie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight