wAardePolitiek planting-paradise(t)

De LotusBank is een omgeving om samen overeenKomsten te be-leven.
In de Regenboogpartij kunnen delnemers hun eigen idealen uiten.
In de Holoversity kunnen de deelnemers hun eigen idealen (leren) bepalen.
Spirit-Inn is een samenwerkomgeving om samenleving te be-leven.

Al deze onderdelen spelen samen in het Paradijs Planten project portaal.
Vanuit de Regenboogpartij zijn de volgende ideeŽn ontwikkeld:

 • Alle mensen zijn gelijk, met alle levende wezens, de Aarde en het uniVersum.
 • Alle mensen hebben vrije keuze, vrije mening, recht op vrije wilsbeschikking, en recht op vrije meningsuiting.
 • Mensen hebben GEEN recht om anderen te domineren.
  Ze mogen wel anderen, die dit wensen, verzorgen.
 • Niemand is eigenaar van de Aarde; en iedereeen is aandeelhebber in activiteiten die ze samen be-leven.

Voor project Lotusbank betekent het dat je zelf waarde hebt; en die zelf ‘bankiert’.
Lotusbank.nl is bedoeld im dit zelf te leren doen, en ervaren.

Daarvoor zijn 4 bijeenkomsten georganiseerd; door de Holoversity en www.deLezing.nl.
Elke bijeenkomst verzorgt een aspect van het project als geheel:

 1. Presentatie
 2. Plan
 3. Project
 4. Productie

Elke bijeenkomst werkt zo een volgende stap uit van het project.
Vanuit het basisidee kunnen deelnemers zich erin vinden, en hun wensen vormgeven.
Dit gebeurt volgens het principe van de “Zelfleggende Puzzel”.
Alle deelnemers werken hun eigen inbreng uit, en werken daarin organisch samen.

 

 • GEMEENSCHAPSEIGENDOM van alle telecommunicatiekabels - want niemand heeft het recht informatie van/voor anderen te domineren.
 • GEMEENSCHAPSEIGENDOM van alle openbare diensten, zoalsopenbaar vervoer
 • GEMEENSCHAPSEIGENDOM van aardvoorraden; als eigendom van Aarde

 

NavLeft NavUp
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Oplossingen] [wAardePolitiek] [SamenSpelPlaats] [SpeelGeld] [Leven Zonder Geld] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]
NavRight