WaardeRing planting-paradise(t)

Iedereen leeft van de overvloed van Aarde.
Alléén mensen willen geld hebben voor alles.
Waardoor is wAarde van Aarde ontkoppeld?
Hier kan je oplossingen vinden; doe mee?

WaardeRing <=> Waardering

Op deze webzaait kan je andere scheppers ontmoeten.
Je kan waardering uiten en uitruilen op andere manieren.
Andere manieren zijn mestal meer waard/geldig dan geld.
Alle vruchten die we plukken komen uit zorg voor Aarde.

Scheppend Vermogen

Vrije Keuze is je belangrijkste talent.
In je leven be-oefen je Schepping.
Je vermogen is je Tijd van Leven.
Velen verkopen dat ... voor geld.

Wat doe je ermee?

Op deze webzaait lees je over mogelijkheden voor samenspel.
Aan bod komt de uitruil van tijd, kennis, diensten en goederen.
Je kan hier lezen hoe en waarom geld samenleving verziekt.
Je kan hier ook de oplossing vinden: be-leef je eigen-wAarde.

planting-paradise(t)

Doe je mee?

Ga direct aan de slag, met Cyclos.
Leer meer over “het hoe & waarom”.
Bezoek de geld-ont-slavingskliniek.
Lees verder, voor meer tekst & uitleg.

   Er is een groot verschil in vormen van uitruil:

   • Kennis - je eigen levenservaring
   • Kennissen - mensen met mensen
   • Diensten - van mens aan mens(heid)
   • Producten - van Aarde

   Er is een groot verschil in betrokkenheid, in uitwisseling.

   • Persoon
   • Relatie
   • Groep
   • Planeet

   En de positie die je vertolkt

   • Vrije Keuze
   • Vrije Mens (soeverein)
   • Groepslid
   • Omgang met pruducten van Aarde (Zorg)

   Ook je ontwikkelingsfase speelt mee

   • Baby
   • Kind
   • Puber
   • Volwassen

Het zal duidelijk worden daar “eigendom” ondergeschikt is aan zorg.
De huidige wetten beschrijven het ‘recht van eigendom’(slavernij).
Deze website legt echter voor dat het om zorg gaat ( verzorging).
Het is het verschil tussen een werkelijkheid van materie, of bewustzijn.

Schepping is een voordurend integraal proces van het universum: ”Hemel”.
Paradijs beschrijf de beleving daarvan op Aarde; ook wij zijn daar deel van.
Leren van scheppen gebeurt met het leren van fouten: dat heet “Vagevuur”.
Soms loopt het vast en schiet niet op: dat heet “Hel (of Gesloten Systeem)

Leven betreft Vrije Keuze in het samenspel van informatie in materie.
Het woord “Hemel” vertegenwoordigt de gedachten.
Het woord “Hel” benoemd de vastheid van materie.
Waarde (beleving) wordt vaak verward met Geld (materie)
.

Dat is te ontwarren door te ((h)er)kennen hoe we dit beleven in ons lichaam.
In ons lichaam komt dit allemaal samen: Denken, Voelen, Willen, Zijn.
Steeds gaat het - ook in elke cel/mens - over informatie/i/en-materie.
We doen elke Mens voor zich, en daardoor samen, als Mensheid met Aarde.

Aan jou, de keuze hoe je dat gaat be-leven:
Gaat het om geld als maat voor uitruil van materie?
Of gaat het om waarde in onze be-leving van Aarde?.

  • Goudgeld is onstaan vanuit de uitruil van producten; met houdbare producten (liefst compact, liefst goed houdbaar) als ruilmiddel over grote afstanden en over meerdere seizoenen. (‘Goud’).
  • Bankbiljetten ontstonden als ‘bewijzen aan toonder’ dat goud was opgeborgen in een kluis van (aanvankelijk) een goudsmid.
  • BankGeld is ontstaan nadat de goudvoorraad werd weggehaald achter de papieren ‘bewijzen’. (De grootste gouddiefstal aller tijden.)
   Dit heet Fuduciair (‘geloof’) geld.
  • Digitaal geld is nu in de maak, waarbij al het geld door een getal in een computer is vervangen; wat de bbeheerder van de computer titale controle geeft over geld en waarde; ook jouw waarde.

Dit probleem is direct oplosbaar:
wordt ‘eigenaar’ van je geld (eigenwaarde van de mens(heid)),
wordt ‘eigenaar’ van de bank (computer, netwerk, kabels, energie).
Deze webzaait geeft daartoe een voorstel en voorzet.

In alles wat je doet beStem je je/de toekomst.
In alles wat je doet breng je een stem uit;
met wat je denkt, doet, naloopt en nalaat.
‘Schepping is een democratisch gebeuren’.

Wat jij doet bepaalt jouw be-leving van wAarde

Draag je bij?
Of pak je af?

Earth

Leven = Leren omgaan met schepping: een oefening in Vrije Keuze

Een samenvatting van hoe het werkt: principes en definities:

Ons lichaam is opgebouwd, over miljarden jaren, in omgang met onze omgeving. In ons lichaam be-leven we aldoor het belang van het samenspel tussen gedachten en materie.
In gezondheid en ziekte beleven we het belang van balans tussen beide.
Groei en vruchtbaarheid zijn kenmerk van goede balans in de omgeving.

Deze princips van gezondheid en symbiose zien we ook in het verschil, en de overeenkomst tussen waarde en/van geld:
het gaat om de betekenis van beleving in/en materie; en
het gaat om de relatie tussen de mens en/in mensheid.
Uiteindelijk komt het neer op de relatie tussen/van Betrokkenheid in/en Vrije Keuze.

Beleving - Vrije Keuze - Bewustzijn - Schepping.

Er is géén maat voor je eigen waarde, omdat je unieke beleving, je beleving met anderen, de manier waarop anderen door je zijn geïnspireerd zijn, en het effect van je universum alleen maar in kwaliteit, niet in kwantiteit is te bepalen.
Kwaliteit gaat over de veelheid van relaties (verbondenheid).
Kwantiteit gaat over de veelheid van objecten (afgezonderdheid).
De kwaliteit van je leven ligt daardoor in je beleving.

Geloof - relatie met het universum - Symbiose

Religie en Kerken proberen de waarde van de mens te bepalen in relatie tot het universum.
Religies zien mensen als integraal deel van het universum; en werken met donaties.
Kerken stellen dat mensen afhankelijk zijn van god/duivel, en wensen betaling.
Religies leggen voor dat je je eigen religie, relatie met het universum moet kiezen; Kerken stellen dat zij (andere mensen) dat voor je moeten kiezen: je eigenwaarde is daardoor totaal anders.

Politiek - interacties tussen groepen - Synergie

Alle politieke systemen zijn voorbeelden van relaties tussen mensen.
Symbiotische systemen werken op basis van de soevereiniteit van alle mensen.
Politieke systemen zoken gebruiken vormen van bestuur voor dominantie.
De verschillende vormen van politieke systemen zijn kenmerkend voor de ontwikkeling van de kultuur, en haar beeld op mensen, waarde en Aarde.

Bedrijven - Monopoliseren van Materie - Controle - Slavernij

Banken en bedrijven bepalen waarde in termen van controle, eigendom, en monopolie van materie.
Banken gebruiken geld als symbool voor geloof in dominantie van materie (Hel).
Bedrijven gebruiken geld als symbool om anderen voor zich te laten werken.
Geld, zoals we dat nu kennen, is daardoor vaak symtoom van geloof/slavernij.

Er is dus een groot verschil is tussen Aarde, eigenwaarde en waarde geld.
Geld dient bedrijven (controle en monopolie, parasitisme, slaverny).
In de omgang tussen mensen gaat het om de uitruil van diensten, en kennis.
Uiteindelijk gaat het altijd om je interactie met aarde, en hoe we daarmee omgaan: parasitair (materie/geld) of symbiotisch (wAarde/Zorg).

Deze website is een uitnodiging
voor allen die wAardering wensen
om zich hier te presenteren
en mee te doen aan wat hier wordt ontwikkeld,

NavLeft NavUp NavRight
[LotusBank] [Basisfilosofie] [Ontwikkeling] [Presentaties] [Plannen] [Projecten] [Productie] [Oplossingen] [Overeenkomsten] [Wat is Nieuw?!]